Itämeren ympäristömuutoksilla on yhteys silakan menestymiseen

Saaristomeren tutkimuslaitos käynnisti Airiston silakan lisääntymisbiologiaa selvittelevän seurantatutkimuksen Seilistä käsin vuonna 1984. Seurantatutkimuksen yli 30 vuoden historian aikana Itämeren tilassa on tapahtunut huomattavia ympäristömuutoksia joilla on ollut vaikutuksia myös silakan lisääntymismenestystä määrittäviin ominaisuuksiin. Uusin julkaisumme kertoo, miten silakan ovarioiden ja mätimunien rasva- ja kilpirauhashormonipitoisuus ovat tutkimusjakson aikana muuttuneet, ja miten nämä muutokset ovat yhteydessä kalan kokoon ja rasvavarastoihin, meriveden  lämpötilaan ja alentuneeseen suolapitoisuuteen. Tulokset ilmentävät silakan sopeutumista Itämeren vaihtelevaan ja epäennustettavaan ympäristöön.

Open access-artikkeli:

Rajasilta, M., Mäkinen, K., Ruuskanen, S. Hänninen, J., Laine, P. (2021) Long-term data reveal the associations of the egg quality with abiotic factors and female traits in the Baltic herring under variable environmental conditions. Frontiers in Marine Science; Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources 8: 698480. doi: https://doi.org/10.3389/fmars.2021.698480

Lisätietoa Turun yliopiston silakkaprojektista täällä.