Palvelujärjestelmätutkijoiden foorumi

Sote-akatemian palvelujärjestelmätutkijoiden foorumi on avoin yhteistyöalusta monitieteisestä palvelujärjestelmätutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille ja asiantuntijolle.  Foorumilla keskustellaan ajankohtaisista palvelujärjestelmätutkimukseen liittyvistä aiheista sekä jaetaan kokemuksia tutkimuksen tekemisestä alkaen ideavaiheesta aina tulosten esittelyyn asti.

Edistämme toimijoiden yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja opetusalan palvelujärjestelmätutkimuksessa.

Monitieteisiä palvelujärjestelmään liittyviä kiinnostuksen kohteitamme ovat

 • arviointi- ja vaikuttavuustutkimus
 • lapsi- ja perhepalvelujen tutkimus; Laituri-seminaari
 • moniammatillinen ja -alainen yhteistyö
 • sote-uudistus

Verkostomme edustaa  muun muassa  epidemiologian, lastensuojelun, kasvatuspsykologian, perusterveydenhuollon, terveystaloustieteen ja terveyden edistämisen asiantuntijuutta sekä yliopistolla että työelämässä.


TOTEUTUS

 • Foorumin vetäjinä toimivat professori Sakari Suominen, professori Niina Junttila ja tutkimuspäällikkö Miia Tuominen
 • Foorumi kokoontuu kuusi kertaa vuodessa
 • Kullakin kokoontumiskerralla keskitytään tiettyyn teemaan tai osa-alueeseen (ks. Sote-akatemian toiminnan teemat)


MITÄ OSALLISTUJA SAA?

 • Laajat yhteistyöverkostot eli mahdollisuuden tutustua eri tieteenalojen tutkijoihin ja työelämän toimijoihin.
 • Mahdollisuuden esitellä omaa tutkimustaan tai tutkimusideaansa.
 • Mahdollisuuden keskustella tutkimukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista muiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Syksyn 2022 aikataulu ja teemat:

 • Ke 28.9. klo 14.00–15.30, Zoom-etäkokous, teemana kestävä kehitys
 • Ma 31.10. klo 14.00–15.30, Zoom-etäkokous, teemana lapset, nuoret ja perheet
 • Ma 12.12. klo 14.00–15.30, Zoom-etäkokous, teemana työikäiset ja ikääntyneet

Tervetuloa mukaan monialaiseen tutkijayhteisöön!

Ilmoittaudu osallistujaksi foorumille

Ilmoittaudu esityksen pitäjäksi syksyn 2022 foorumille 

”Palvelujärjestelmätutkijoiden foorumissa oli todella mukavan oloinen ja avoin henki, jossa uudenkin kasvon oli helppo tuntea olonsa tervetulleeksi.”

Yhteystiedot

Miia Tuominen tutkimuspäällikkö, FT
Sakari Suominen.
Sakari Suominen Professori
Lääketieteellinen tiedekunta
Kansanterveystiede
Niina Junttila.
Niina Junttila professori