Palvelujärjestelmätutkijoiden foorumi

Sote-akatemian palvelujärjestelmätutkijoiden foorumi on avoin yhteistyöalusta monitieteisestä palvelujärjestelmätutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille ja asiantuntijolle.  Foorumilla keskustellaan ajankohtaisista palvelujärjestelmätutkimukseen liittyvistä aiheista sekä jaetaan kokemuksia tutkimuksen tekemisestä alkaen ideavaiheesta aina tulosten esittelyyn asti.

Edistämme toimijoiden yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja opetusalan palvelujärjestelmätutkimuksessa.

Monitieteisiä palvelujärjestelmään liittyviä kiinnostuksen kohteitamme ovat

  • arviointi- ja vaikuttavuustutkimus
  • lapsi- ja perhepalvelujen tutkimus; Laituri-jatkokoulutusseminaari
  • moniammatillinen yhteistyö ja monialaisen asiantuntijuuden kehittyminen
  • sote-uudistus

Verkostomme edustaa  muun muassa  epidemiologian, lastensuojelun, kasvatuspsykologian, perusterveydenhuollon, terveystaloustieteen ja terveyden edistämisen asiantuntijuutta sekä yliopistolla että työelämässä.


TOTEUTUS

  • Foorumin vetäjinä toimivat professori Sakari Suominen, professori Niina Junttila ja tutkimuspäällikkö Miia Tuominen
  • Foorumi kokoontuu kuusi kertaa vuodessa
  • Kullakin kokoontumiskerralla keskitytään tiettyyn teemaan tai osa-alueeseen (ks. Sote-akatemian toiminnan teemat)


MITÄ OSALLISTUJA SAA?

  • Laajat yhteistyöverkostot eli mahdollisuuden tutustua eri tieteenalojen tutkijoihin ja työelämän toimijoihin.
  • Mahdollisuuden esitellä omaa tutkimustaan tai tutkimusideaansa.
  • Mahdollisuuden keskustella tutkimukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista muiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Syksyn 2021 aikataulu ja teemat:

To 23.9. klo 14.00–15.30
Teemana ikääntyneet ja työikäiset

To 28.10. klo 14.00–15.30
Teemana johtaminen ja juridiikka

To 16.12. klo 14.00–16.00
Teemana ympäristöt ja kulttuuri

Kevään 2022 aikataulu ja teemat:

Ma 31.1. klo 14.00–15.30
Teemana monialainen osaaminen

Ma 14.3. klo 14.00–15.30
Teemana sote-, kasvatus- ja opetuspalvelujen kehittäminen ja muutos

Ma 2.5. klo 9.00–10.30
Teemana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tervetuloa mukaan monialaiseen tutkijayhteisöön!

Ilmoittaudu osallistujaksi foorumille

Ilmoittaudu esityksen pitäjäksi kevään 2022 foorumille 

”Palvelujärjestelmätutkijoiden foorumissa oli todella mukavan oloinen ja avoin henki, jossa uudenkin kasvon oli helppo tuntea olonsa tervetulleeksi.”

Yhteystiedot

Miia Tuominen tutkimuspäällikkö, FTmiia.tuominen@utu.fi
Sakari Suominen.
Sakari Suominen Professori
Lääketieteellinen tiedekunta
Kansanterveystiede
suominen@utu.fi
Niina Junttila.
Niina Junttila professoriniina.junttila@utu.fi