FCLab.fi

Turun FCLab-toiminta rakentuu kolmen ydinkokonaisuuden ympärille: Turun mallin vakiinnuttaminen, paikkaan sitomattomat lab-kokeilut sekä vyöhykkeisyyden toteuttaminen nykyisessä oppimisympäristössä.

Turun mallissa tavoitteena on kehittää digitalisaatiota laajasti edistävä toimintamuoto, joka on monistettavissa helposti monissa kouluyhteisöissä ja olemassa olevia resursseja hyödyntämällä. Malliin kuuluvia toimintoja ovat mm. laitteiden inventointi, kyselynä toteutettu opettajien osaamisen sekä laitteiden ja sovellusten käytön kartoitus sekä kohdennettu koulutus digi-iltapäivämien muodossa.

Lab-kokeilut ja vyöhykkeisyyden toteuttaminen aloitetaan tekemällä pienimuotoisia testauksia. Onnistuneet kokeilut laajennetaan koko koulun toiminnaksi. Luokissa tehdään monipuolisesti erilaisia kokeiluja, jotka liittyvät mm. koodaamiseen, pelillisyyteen, teknologian hyödyntämiseen eri oppiaineiden opetuksessa sekä oppilaan aktiiviseen rooliin vyöhykkeisyyden osa-alueilla (tutki, syvenny, vaikuta, ilmaise, luo).

Opettajaopiskelijat otetaan hankkeessa mukaan aktiivisina toimijoina, ja toiminta nivotaan systemaattisesti osaksi opetusharjoittelua. Tulevien opettajien mukana Future Classroom –ajattelutapa leviää luontevasti alueen kouluihin.

FCLab Turun normaalikoulussa 2022–

  1. Digi-iltapäivämät – työhön iloa ja hyötyä laitteista, ohjelmista ja osaamista (myös eNorssin TVT-strategian toteuttamiseksi)
  2. Aulat toimiviksi – Oppimisympäristöjen kehittäminen FCLabin hengessä
  3. Yhteistyö OKL:n kanssa – Opiskelijoille systemaattinen osaamispolku harjoitteluissa

Lue lisää Suomen kaikkien harjoittelukoulujen FCLab.fi-hankkeesta: https://fclab.fi

Turun normaalikoulun FCLab-työryhmä

Katrine Arbøl-Lilleberg, karbli@utu.fi
Kati Aavikko, kati.aavikko@utu.fi
Petri Ahokas, petria@utu.fi
Pasi Nurmi, patanu@utu.fi
Tomi Oravala, tomior@utu.fi
Jari Sjölund, jari.sjolund@utu.fi
Muusa Vähäsarja, muusa.vahasarja@utu.fi

Uutisia FCLab-hankkeelta