Kaksikielinen opetus

Kaksikielinen opetus tarkoittaa oppiainesisältöjen opettamista osittain tai jopa lähes kokonaan vieraalla kielellä ja koulun tavallisella opetuskielellä. Turun normaalikoulussa nämä kaksi kieltä perusopetuksen luokilla 1-9 ovat suomi ja englanti. Turun normaalikoulussa kaksikielistä opetusta on tarjottu c-luokille jo 90-luvun alusta alkaen. Joka luokka-asteella on yksi kaksikielisen opetuksen luokka, joihin pyritään pääsykokeella.

Englanninkielisen opetuksen osuus on vähintään 25 %, ja sen tulee mukautua oppilaiden karttuvaan kielitaitoon. Tämän lisäksi c-luokilla on yksi viikkotunti enemmän perinteistä, formaalia englannin opetusta (3/vko), minkä lisäksi natiiviopettaja tukee kielen oppimista pitämällä säännöllisiä pienryhmäkeskustelu- ja harjoitustuokioita. Normaalikoulu järjestää myös täysin englanninkielistä opetusta. Lukiossa toimii erillinen IB-linja, ja samassa pihapiirissä sijaitsee Turun kansainvälinen koulu, Turku International School. Englanti kielenä on siis voimakkaasti läsnä Turun normaalikoulun arjessa.

Lue lisää: Kahdella kielellä kiitoon – Johdatus kaksikieliseen opetukseen Turun yliopiston Turun normaalikoulussa