Lasten korona-ahdistuksen ennaltaehkäisyyn apuraha

Juho Vainion Säätiö myönsi lastenpsykiatrian professori Andre Souranderin johtamalle ryhmälle 50 000 euron apurahan Suomen Lääketieteen Säätiön rahoituspoolin haussa. Rahoituksen turvin toteutetaan digitaalinen työkalupakki, jonka avulla tuetaan ahdistuksen hallintaa perheissä koronapandemian aikana ja tutkitaan sen vaikutusta perheiden hyvinvointiin. Yhdessä selviydytään -sivusto avataan lähipäivinä perheiden käyttöön.

Koronapandemia on paljon enemmän kuin infektiotauti. Sen seuraukset ovat laajat ja ahdistus on niistä keskeinen.

Maailmalta on alkanut kertyä tietoa pandemian vaikutuksista ihmisten mielenterveyteen. Aikuisilla tunne-elämän oireilu on lisääntynyt huomattavasti. Tällöin myös lapsilla on kohonnut riski oireiden puhkeamiseen ja jo olemassa olevien oireiden huomattavaan vaikeutumiseen.

– Siihen, miten laajamittaiset kriisit vaikuttavat lasten psyykkiseen vointiin, vaikuttaa merkittävästi heidän vanhempiensa kyky hallita omia tunteitaan ja tukea lasten selviytymistä. Siksi olemme kehittäneet työkaluja, joiden avulla vanhemmat voivat hoitaa omaa, ja lasten ahdistusta, kiteyttää tutkimuksen johtaja, lastenpsykiatrian professori Andre Sourander.

Jos ahdistus saadaan hallintaan matalan kynnyksen toimilla, parannetaan ihmisten valmiuksia seurata ohjeita, joilla infektioita pyritään ehkäisemään. Varhaisella puuttumisella ehkäistään myös voimakkaan ahdistuksen pitkäaikaisvaikutuksia, jotka liittyvät muun muassa lasten tunne-elämän, oppimisen ja kaverisuhteiden kehitykseen.

Keinoja ahdistuksen hallintaan

Puuttuminen on sitä tehokkaampaa, mitä aikaisemmassa vaiheessa ihminen saa apua oireiluunsa. Siksi kannattaa tarjota ihmisille työkaluja, joilla he voivat itse auttaa itseään.

– Voimme tarjota keinoja, joilla tunnetta voi hallita. Nämä ovat taitoja, joiden on todettu auttavan yleisestikin stressiin, ahdistukseen ja hankalaan oloon, kertoo erikoistutkija Terhi Luntamo.

Souranderin ryhmällä on vuosien kokemus digitaalisten, mielenterveyttä edistävien ohjelmien suunnittelu- ja tutkimustyöstä Voimaperheet-tutkimushankkeessa. Käynnistyvästä tutkimuksesta kertyvä tieto edistää myös riskiryhmille kohdennettujen etähoito-ohjelmien kehittämistyötä.

– Olemme poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa yhteiskunnassa tapahtuu laajamittaisia, negatiivisia, ennalta suunnittelemattomia tapahtumia. Tutkimus tuo arvokasta tietoa siitä, mikä ihmisiä tällaisessa tilanteessa auttaa ja miten voimme varautua mahdollisiin tuleviin kriisitilanteisiin kiireettömämmällä aikataululla, Luntamo pohtii.

Juho Vainion Säätiön, Minervasäätiön, Paulon Säätiön ja Suomen Lääketieteen Säätiön muodostamasta rahoituspoolista haettiin rahoitusta kaikkiaan 180 hankkeeseen. Apuraha myönnettiin kymmenelle hankkeelle. Valintakriteereistä painottuivat hakemuksen tieteellinen taso ja kyky käynnistää tutkimus nopealla aikataululla.

Käynnistyvä tutkimus kytkeytyy INVEST-lippulaivaan, joka keskittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvointivaltion uudistamiseen. Suomen Akatemian lippulaivahankkeessa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia parannetaan uusia interventioita kehittämällä.

Yhdessä selviydytään -sivusto on tarkoitus avata lähipäivinä perheiden käyttöön. Verkkosivuston avautumisesta lähetetään mediatiedote ja siitä uutisoidaan Turun yliopiston kanavissa.

Uutinen julkaistiin alun perin Turun yliopiston uutissivustolla.