Pitkospuut.

Lastensuojelutietoa ruotsiksi / Studier om barnskydd på svenska

Tutkimuksia ruotsiksi / Undersökningar på svenska

 

Granrot, Sabina. (2019). Barns delaktighet: En studie om professionellas syn på barns delaktighet inom barnskyddet och barnomsorgen. Åbo Akademi.

Morton, Emma. (2019) Unga vuxna som utvecklare av välfärdsservice – Ett delaktighetsperspektiv. Helsingfors universitet.

Sjöholm, Rebecca. (2017). Dokumentering av barns delaktighet i barnskyddets klientberättelser: med särskild fokus på brådskande placering. Helsingfors universitet.

von Kraemer, Bettina. (2016). Mångprofessionell samverkan och brukarperspektiv. Mathilda Wrede-institutet – FSKC.

Westerback, Frida. (2014). ”Man kommer dit med någon form av problematik, men utöver det är det ett socialt forum för att inte behöva vara ensam” – professionella vuxnas uppfattning om stöd för unga online. Helsingfors universitet.

Lastensuojelutietoa ruotsin kielellä 2010-2020 / Studier om barnskydd på svenska 2010-2020

 

Nitovuori, Håkan, Sparvboet – ett hem i 100 år : åren 1919-2019 / Håkan Nitovuori. Nykarleby : Barnhemsföreningen Sparvboet rf, [2019]

Immonen, Nina Julia Henriksdotter, Melasniemi, Joel, Min rätt att vara barn : bok om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter / Nina Julia Henriksdotter Immonen ; illustrationer av Joel Melasniemi. [Helsingfors] : Nina Immonen, [2018]

Roselius, Aapo, För barnets bästa : en historia om Barnavårdsföreningen i Finland / Aapo Roselius. [Helsingfors] : Barnavårdsföreningen i Finland rf, [2018]

Pettinen, Elsi, Juntunen, Ritva-Liisa, Barnskyddsanstalternas egenkontroll / Elsi Pettinen, Ritva-Liisa Juntunen. Tavastehus: Regionförvaltningsverket i Södra Finland, basservice, rättsskydd och tillstånd, 2017. – (Aluehallintovirastojen julkaisuja, ISSN 2343-3132 ; 2017, 38.)

Ellonen, Noora, ; Rantaeskola, Satu, Utredningar av vålds- och sexualbrott mot barn / Noora Ellonen & Satu Rantaeskola (red.) Tammerfors : Polisyrkeshögskolan, 2016. – (Polisyrkeshögskolans läroböcker, ISSN 1455-8270 ; 25.) – (Poliisiammattikorkeakoulun raportteja, ISSN 1455-8270 ; 25.)

Barn- och ungdomsetik inom social- och hälsovården / [utgivare: Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE, Social- och hälsovårdsministeriet]. Helsingfors : Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE, 2014. – (Etene-julkaisuja, ISSN 1458-6193 ; 42.)

Eriksson, Esa, Arnkil, Tom Erik, Bergman-Pyykkönen, Marina. Ta upp oron : en handbok i tidiga dialoger / Esa Eriksson och Tom Erik Arnkil ; [översättning: Marina Bergman-Pyykkönen]. Helsingfors : Institutet för hälsa och välfärd, 2012 – (Oppaita / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1236-0724 ; 64.)

Tid att tala – tid att tiga : bikthemlighet och tystnadsplikt i kyrkan. [Helsingfors] : [Kyrkostyrelsen], 2011 – (Publikationer från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ISSN 1798-7903 ; 2011:2.)

Slå inte barnet! : nationella handlingsprogrammet för att minska kroppslig aga mot barn 2010-2015. Helsingfors : Social- och hälsovårdsministeriet, 2011 – (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050 ; 2011:12.)