Neljän kuvan kollaasi, jossa näkyy eri ikäisiä lapsia ja nuoria kasvatus- ja oppimisyhteisöissä

Yhteisen hyvinvointiosaamisen kehittäminen kasvatus- ja oppimisyhteisöissä 5 op

Hanke on päättynyt

Hei sinä kasvatus- ja oppimisyhteisöissä työskentelevä ammattilainen, haluatko vahvistaa hyvinvointiosaamistasi?

Yhteisen hyvinvointiosaamisen kehittäminen kasvatus- ja oppimisyhteisöissä 5 op -henkilöstökoulutus on Sote-akatemian koulutustarjonnassa lukuvuonna 2022-2023. Maksuttomalla verkkokoulutuksella vahvistetaan kaikkien kasvatus- ja oppimisyhteisöjen ammattilaisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden osaamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Koulutuksen teemoja ovat osallisuus lapsen hyvinvoinnin edellytyksenä, hyvinvointia vahvistavat toimintatavat sekä psykososiaalinen hyvinvointi turvallisen arjen mahdollistajana. Lisäksi koulutuksessa syvennytään hyvinvoinnin vahvistamisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin hyvinvoinnin ammattilaisten monialaisissa yhteistyöverkostoissa. Koulutussisällöt ja -tehtävät nivoutuvat suoraan osallistujan omaan työhön ja työyhteisön kehittämistarpeisiin.

Tule mukaan kehittämään hyvinvointiosaamistasiyhdessä!  

Tutustu kevään 2023 koulutuksen esitteeseen (pdf)

Koulutuksen aikataulu

Koulutus toteutetaan samansisältöisenä kaksi kertaa lukuvuoden 2022-2023 aikana.

1. toteutus järjestetään syys-joulukuussa 2022:

  • Aloitusseminaari 13.9.2022 klo 12-15
  • Lopetusseminaari 12.12.2022 klo 12-15
  • Opintotehtäviä voi suorittaa 31.12.2022 asti

2. toteutus järjestetään tammi-toukokuussa 2023:

  • Aloitusseminaari 17.1.2023 klo 12-15
  • Lopetusseminaari 24.4.2023 klo 12-15
  • Opintotehtäviä voi suorittaa 15.5.2023 asti

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Aloitus- ja lopetusseminaarit järjestetään reaaliaikaisesti, mutta muuten koulutuksessa opiskellaan ajasta riippumattomasti.

Koulutuksen sisältö ja työskentely

Koulutus koostuu neljästä moduulista, jotka toteutetaan ajallisesti peräkkäin. Osallistujan tulee suorittaa kaikki neljä moduulia hyväksytysti. Moduuleja ei voi suorittaa yksittäin.

Moduuli 1: Osallisuus hyvinvoinnin edellytyksenä lasten, perheiden ja ammattilaisten näkökulmasta (2 op) 

Tässä moduulissa osallistuja syventää ymmärrystään osallisuudesta lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin perustana ja vahvistaa asiantuntijuuttaan lasten, nuorten ja koko kasvatus- ja oppimisyhteisön osallisuuden ja vuorovaikutusosaamisen tukemisessa ja vahvistamisessa.  

Moduuli 2: Hyvinvointia ja oppimista tukevan yhteisen toimintakulttuurin mahdollisuudet (1 op) 

Tässä moduulissa osallistuja syventää ymmärrystään hyvinvointia tukevan yhteisen toimintakulttuurin perusperiaatteista ja tunnistaa hyvinvoivan työyhteisön toimintakulttuurin kehittämismahdollisuuksia omassa kasvatus- ja oppimisyhteisössään 

Moduuli 3: Psykososiaalinen hyvinvointi turvallisen arjen mahdollistajana (1 op) 

Tässä moduulissa osallistuja perehtyy käsitteisiin mielen hyvinvointi, osallisuus, läsnäolo, kohtaaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy. Lisäksi osallistuja syventyy tarkastelemaan asioita systeemisestä näkökulmasta ja hän ymmärtää systeemisen työotteen merkittäväksi työkaluksi lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.  

Moduuli 4: Monialaisen yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamisen mahdollisuudet ja haasteet (1 op) 

Tässä moduulissa osallistuja löytää uusia näkökulmia kasvatus- ja oppimisyhteisön eri ammattilaisten yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamisessa kehittymiseen sekä saa valmiuksia uusien toimintatapojen kehittämiseen monialaisessa yhteistyössä. 

Koulutuksen aikainen työskentely ja oppimistehtävät liittyvät kiinteästi osallistujien työympäristöihin. Opintotehtävät tarjoavat osallistujille näin mahdollisuuden havainnoida omaa työtään ja pohtia kiinnostavia hyvinvoinnin teemoja sen ääressä. Opintotehtävät voidaan suorittaa myös hyvin joustavin tavoin (teksteinä tai tallenteina).  

Kohderyhmä ja hinta

Koulutus on OPH:n rahoittamaa jatkuvaa oppimista tukevaa henkilöstökoulutusta, joka on varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

Kohderyhminä ovat kaikki varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen rehtorit, päiväkodin johtajat, opettajat, opinto-ohjaajat, lastenhoitajat, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat sekä koulukuraattorit ja koulupsykologit.

Hakuohjeet

Ilmoittautuminen kevään 2023 koulutukseen on päättynyt.

Koulutuksen toteuttajat

Koulutuksen tuottaa Turun yliopiston Sote-akatemia ja koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo

Koulutuksen toteuttajatiimi:

Tiina Annevirta, KT, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos ja Sote-akatemia

Anniina Eklöf, KM, projektityöntekijä, Sote-akatemia

Marjaana Raukola-Lindblom, FL, yliopisto-opettaja, Sote-akatemia ja logopedia 

Jaanet Salminen, KT, eo, ft, yliopistonlehtori, Sote-akatemia ja Opettajankoulutuslaitos 

Miia Tuominen, FT, tutkimuspäällikkö, Sote-akatemia 

Yhteydenotot

Lisätietoja koulutuksesta: yhdessa@utu.fi