Puinen kävelysilta peltojen keskellä.

LASU & POP

Åbo universitet har fått en betydande donation för utveckling av barnskyddet. Bakom donationen finns tre stiftelser i Åbo: Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet, Johanna och G.A. Petrelius stiftelse och Kommunalrådet C.G. Sundells stiftelse. Med hjälp av donationen har universitetet anställt arbetslivsprofessorn inom barnskydd Oona Ylönen och specialforskaren Outi Linnossuo inom läroämnet för socialt arbete. Utvecklingsarbetet inleddes i slutet av 2019.

 

Kolmen säätiön lahjoituksella kehitetään lastensuojelutyötä (pressmeddelande från Åbo universitet 10.9.2019)

Oona Ylönen: Panostetaan lastensuojeluun yhdessä (tidningen Aurora 2/2019)

Mål