Takorauta-aita ja puu.

Gemensam utveckling

AVM Saara Aho gjorde 2019 en kortfattad utredning om situationen för ungdomar som är i behov av krävande vård utom hemmet och psykiatriska tjänster. Syftet med utredningen var att sammanställa befintliga forskningsdata och statistik om dessa ungdomar och utreda deras antal och situationer i regionen. Bakom detta låg kommunernas behov av att utreda om det behövdes ytterligare förberedelser för en enhet som kombinerar krävande vård utom hemmet och psykiatriska tjänster. Ett syfte med utredningen var också att lyfta fram potentiella ämnen för vidare forskning och observationer kring det.

Läs mer om utredningen via följande länkar:

Selvitystyö vaativan sijaishuollon ja psykiatrian yhdistelmäyksikön jatkovalmistelun tueksi Varsinais-Suomessa

Kuvaus selvitystyöstä

Yhdistelmäyksikkö

Osaamispuu (Åbo universitet och Östra Finlands universitet)

Vi deltar i Åbo universitets och Östra Finlands universitets samprojekt Osaamispuu. I kompetensträdet, Osaamispuu, samlas utbildnings- och självstudiematerial för studerande och yrkespersoner inom det sociala området, hälso- och sjukvården och det pedagogiska området, bland annat om barnskydd.

Fortbildning i servicehandledning (Åbo universitet)

Fortbildningen i servicehandledning kan avläggas vid sidan av arbetet. Undervisningen är avgiftsfri och ordnas av institutionen för vårdvetenskap vid Åbo universitet.

Universitetsnätverket Sosnet

Universitetsnätverket Sosnet erbjuder information om utbildning och forskning.

Monelle (Åbo universitet)

Monelle är en studieperiod om mångprofessionellt och klientorienterat arbete för studerande inom medicin, odontologi, vårdarbete, psykologi, logopedi, socialt arbete och det sociala området, pedagogik (OKL), fysioterapi och ergoterapi. Kursen genomförs i samarbete mellan Åbo universitet, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

Studier i socialt arbete (Åbo universitet)

Läs om studierna i socialt arbete, om undervisningsformer och ansökan.

 

Projektet Kysy ja kuuntele

Inom projektet Kysy ja kuuntele (2019–2021) undersöks placerade barns och ungdomars upplevelser och välbefinnande samt bemötandet av dem. Oona Ylönen deltar i styrgruppens arbete. Läs mer om projektet.

 

Projektet Resursstarka barn (Novia)

Projektet Resursstarka barn är ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt inom Yrkeshögskolan Novia. Projektet finansieras av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr. Projektets syfte är att utarbeta metoder och arbetssätt för småbarnspedagogiken att stöda socialt utsatta barn på individ- och gruppnivå, samt i barnets hemmiljö. Projektet görs i samarbete med Pargas stad småbarnspedagogik och Sateenkaari Koto ry; Lyckobo daghem. Läs mer om projektet (pdf).