Puinen kävelysilta peltojen keskellä.

Yhteiskehittämisen tuloksia

Lue tästä hankkeen tavoitteet (pdf)

Kuuntele podcasteja lastensuojelun käytäntösuosituksista:

Yhteiskehittämisen tuloksia

Julkaisut

af Ursin, P., Kallio, J., Blomberg-Kroll, H. & Kroll, C. (Tulossa 2024). Sosiaalityön pääaineopiskelijoiden työuraan liittyvät preferenssit. Yhteiskuntapolitiikka.

af Ursin, P., Jaakola, A-M., Rasinkangas, J. & Ylönen, O. (Tulossa 2023) Harjoittelijana poikkeuksellisissa oloissa – Kyselytutkimus sosiaalityön opiskelijoiden kokemuksista käytännön kentältä. Teoksessa S. Raitakari, T. Harrikari, M. Heikkala, M. Kivipelto (toim.) Sosiaalityö poikkeusoloissa, katastrofeissa ja kriiseissä. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2023. Jyväskylä: SoPhi.

Johanna Holappa, Johanna Kallio, Anna-Maria Isola (Tulossa 2022) Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden seuraukset sosiaalityön johtajien kuvaamana. Työelämän tutkimus.

Kettunen, Pekka & Linnossuo, Outi. 2021. Lastensuojelussa tarvitaan vaikuttavuuden arviointia. Tutkiva sosiaalityö – Sosiaalityö professiona. Talentia-lehti. Sosiaalityön tutkimuksen seura. E-julkaisu.

Ylönen, Oona & Kaittila, Anniina. 2021. Mikä sosiaalityön asiantuntijuudessa on oleellista tulevaisuudessa ja mitkä askeleet tämänsaavuttamiseen tarvitaan? Tutkiva sosiaalityö – Sosiaalityö professiona. Talentia-lehti. Sosiaalityön tutkimuksen seura. E-julkaisu.

Sosiaalityön tutkimuksen päivien paneelin livekuvitusta, Linda Saukko-Rauta / Redanredan.


Selvitystyö vaativan sijaishuollon ja psykiatrian yhdistelmäyksikön jatkovalmistelun tueksi Varsinais-Suomessa

HTM Saara Aho teki 2019 suppean selvitystyön vaativan tason lastensuojelun sijaishuollon sekä psykiatrian palveluja tarvitsevien nuorten tilanteesta. Selvityksen tarkoituksena oli kerätä olemassa olevaa tutkimus- ja tilastotietoa em. nuorista sekä selvittää näiden nuorten määrää ja tilanteita alueella. Taustalla oli alueen kuntien tarve selvittää vaativan sijaishuollon ja psykiatrian palveluja yhdistävän yksikön (ns. yhdistelmäyksikkö) jatkovalmistelun tarpeellisuutta. Selvitystyön tarkoituksena oli myös nostaa esiin mahdollisia jatkotutkimusaiheita ja siihen liittyviä huomioita.
Tutustu selvitystyöhön seuraavista linkeistä:
Selvitystyö vaativan sijaishuollon ja psykiatrian yhdistelmäyksikön jatkovalmistelun tueksi Varsinais-Suomessa (pdf)
Kuvaus selvitystyöstä (pdf)
Yhdistelmäyksikkö (pdf)

Medianäkyvyys

Alla otteita medianäkyvyydestä.

Oona Ylönen: Panostetaan lastensuojeluun yhdessä (Aurora-lehti 2/2019)

Stiftelser finansierar Åbo universitets nya arbetslivsprofessor i barnskydd — första besöket gör hon till Pargas (ÅU 10.9.2019)

Turun yliopisto sai lahjoituksena varat lastensuojelun professoriin ja tutkijaan – lahjoittajat ruotsinkielisiä säätiöitä (TS 10.9.2019)

1600 lasta on laitoshuollossa Varsinais-Suomessa – kolmelta säätiöltä jättilahjoitus: ”Monella lapsella on huono olla” (IS 10.9.2019)

Barnskyddsarbetet får förstärkning – tre stiftelser donerar professur till Åbo universitet (Yle 10.9.2019)

Suomessa elää yhä enemmän lapsia, jotka on saatava pian turvaan kotoaan – kiireellinen sijoitus kertoo lapsen olevan välittömässä vaarassa (Yle 20.9.2019)

Video: Mitä lastensuojelun kehittämisessä pitäisi huomioida? (Turun yliopisto 17.01.2020)

Lastensuojelun suuri haaste on saada työntekijät jaksamaan ja pysymään alalla – työelämäprofessori: ”Vaihtuvuus vaarantaa koko systeemin” (Yle 14.2.2020)

”Barnen är inte längre tysta” – barnskyddet i Egentliga Finland ser också positiva utvecklingar (Yle 26.2.2020)

Perheiden ongelmat voivat jäädä piiloon neljän seinän sisälle – kaikkien on nyt syytä tarkkailla lähellä olevia lapsia, asiantuntija sanoo (Suomenmaa 1.4.2020)

Ameba kirkastukoon eli miten suoriudumme yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta (Turun yliopiston blogi, 7.4.2020)

Lastensuojelun vahvistamiseen tarvitaan joukkovoimaa (Talentia-lehti 6.10.2020)

Turun yliopiston sosiaalityön ja lastensuojelun työelämäprofessori Oona Ylönen – tutkimustietoon perustuvaa työskentelyä on lastensuojelun työpaikoilla hyvä entisestään vahvistaa (Sivista 20.11.2020)

Sote-akatemia edistää terveyttä ja hyvinvointia monialaisesti (Aurora 1/2021)

Samira Nouri, 23: ”Nuoret eivät edes tiedä, kuka on oma sossu” – lastensuojelun kipeään kriisiin etsitään ratkaisuja Turun yliopistossa (Yle 5.6.2022) 

StudyTalk, Turun yliopisto. Vieraana Oona Ylönen, Jaanet Salminen ja Juho-Antti Mäkelä.

 

Verkostotyön tuloksia

OT-lehti 01/2022

OT-lehti 02/2022


Kysy ja kuuntele -hankkeen loppuraportti

THL:n Kysy ja kuuntele –hankkeessa (2019–2021) tutkittiin sijoitettujen lasten ja nuorten kokemuksia, kohtelua ja hyvinvointia. Lisäksi kehitettiin lastensuojelun sijaishuollon valvontaa. Oona Ylönen osallistui ohjausryhmätyöskentelyyn.

Sijaishuollon lapsikohtaisen valvonnan malli

Koulutus

Opintojaksot

Osaamispuu® (Turun ja Itä-Suomen yliopistot)

Olemme mukana Turun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteishankkeessa, Osaamispuun rakentamisessa. Osaamispuuhun rakennetaan koulutus- ja itseopiskelumateriaaleja sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opiskelijoille ja ammattilaisille muun muassa lastensuojeluun liittyen.

  MOOC: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet, 2 op

  Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? MOOC 3 op

  MOOC: Nuoren kohtaaminen 1 op

  Verkko-opintojakso: Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op

 

Podcastit

Kaikki käytäntösuositukset kuunneltavissa täällä suomeksi ja ruotsiksi.

 

Työelämäprofessoriluento

Työelämäprofessoriluento: Oona Ylönen

 

Sosnet-yliopistoverkosto

Sosnet-yliopistoverkostosta löytyy tietoa erikoistumiskoulutuksestaSOSNETin julkaisuja sekä lisensiaatintutkimuksia.

Sosiaalityön oppiaineen opiskelu (Turun yliopisto)

Tutustu sosiaalityön opiskeluun, opetusmuotoihin ja hakemiseen.

Palveluohjauksen täydennyskoulutus (Turun yliopisto)
Palveluohjaksen täydennyskoulutus mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opetus on maksutonta ja sen järjestää Turun yliopiston hoitotieteen laitos. Oona Ylönen osallistui ohjausryhmätyöskentelyyn.

Oppaita ja työkaluja

Jaakola ym. (2021) Elämänjana lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä sosiaalityössä. / Livslinjen som del av det sociala arbetet som uförs med barn, unga och familjer.

Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2. Turun  yliopisto.


Sosiaalityöntekijöiden mentorointimalli Varsinais-Suomessa – tutustu oppaaseen

Oheisessa oppaassa esitellään yhdessä käytännön sosiaalityöntekijöiden kanssa kehitetty malli Varsinais-Suomen alueella tapahtuvaan sosiaalityöntekijöiden mentorointiin.

Mentorskapsmodell för socialarbetare i Egentilga Finland – bekanta dig med guiden

I den har guiden presenteras en modell för mentorskap for socialarbetare i Egentliga Finland som utvecklats tillsammans med socialarbetarna i praktiken.


Tutkittuun tietoon perustuva ammatillinen käytäntö – Opas tiedon hankintaan ja tuottamiseen lastensuojelussa
Oheisessa oppaassa esitellään keinoja ja kanavia, joilla erityisesti lastensuojelun ammattilaiset ja opiskelijat voivat hankkia tutkimustietoa ammatin tietoperustan vahvistamiseksi.

Lastensuojelun kehittämisen etusivulle