ESERO Finland -hanke

Olemme mukana ESERO Finland -hankkeessa ja järjestämässä täydennyskoulutuksia, joista lisätietoa löydät alempaa tältä sivulta.

European Space Education Resource Office on Euroopan avaruusjärjestö ESA:n tärkein
kanava Euroopan kouluyhteisön tukemiseksi. Katso lisää: https://www.esa.int/Education

ESEROn tavoitteet:

• Herättää kiinnostusta avaruutta kohtaan ja lisätä tietoisuutta avaruustutkimuksen ja tähtitieteen opiskelu-, ura- sekä työmahdollisuuksista.
• Ammentaa avaruuteen liittyvistä teemoista sekä yleisestä kiinnostuksesta avaruutta ja tähtitiedettä kohtaan.
• Luoda aktiviteetteja ja täydennyskoulutuksia, jotka kehittävät koululaisten tiedeoppimis- ja monilukutaitoja sekä STEM-osaamista.

ESERO Finland -hankkeessa keskitytään ESA:n kolmen päätavoitteen saavuttamiseen

 1. Lisätä tieteiden ja tekniikan (STEM-aineiden) osaamista,
  lukutaitoa ja kiinnostusta.
 2. Jakaa tietoa näiden alojen opiskelu- ja uramahdollisuuksista,
  ja erityisesti avaruusalalla.
 3. Lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta avaruuden ja ESA:n
  avaruusohjelmien merkityksestä modernille yhteiskunnalle ja
  taloudelle.

ESERO Finland täydennyskoulutukset Turussa syksyllä 2021:

CanSat – tölkkisatelliitti 21.-22.9.2021:

 • CanSat on juomapurkin kokoisessa kotelossa oleva täysin toimiva
  satelliitin pienoismalli
 • Hands-on -aktiviteetti, jossa kehitetään tieteellisen tutkimuksen
  tekemisen taitoja, harjoitetaan kädentaitoja, tutustutaan
  ohjelmointiin Arduino-tietokoneilla ja tehdään yhteistyötä
  vuorovaikutuksessa toisten kanssa
 • Kaksipäiväisen koulutuksen aikana rakennetaan CanSatsatelliitti,
  ja sen tietokoneeseen ohjelmoidaan havainnointi- ja mittausasetuksia. Lopuksi toteutusta testataan. CanSathavainnointiseurantaan kuuluu mm. lämpötilan ja ilmapaineen
  mittaaminen, jonka lisäksi systeemiä voi myöhemmin täydentää
  muilla mittausantureilla
 • CanSat Competition kansallinen ja kansainvälinen Team Skylark
  Suomesta 2018 finaalissa
 • Koulutus sopii yläkokuluun ja lukioon. Koulutukset järjestetään syksyllä 2021 sekä keväällä ja syksyllä 2022.
 • Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen ESERON sivuilta täältä!

KitSat -satelliitti 9.11. 

 • KitSat on täysin toimiva satelliitti, joka
  perustuu suosittuun CubeSat –muotoon.
 • Koulutuksessa tutustutaan KitSatin
  sisältämiin antureihin, toimintaan ja
  rakennetaan KitSat valmiista paloista
  kokoon. KitSatiin kuuluvan maa-aseman
  avulla voidaan simuloida satelliitin
  tutkimuslentoa maasta käsin.
 • Koulutusta kehitetään vuoden 2021 aikana.
 • Koulutus sopii yläkokuluun ja lukioon. Koulutukset järjestetään syksyllä 2021 sekä keväällä ja syksyllä 2022.
 • Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen täältä!

Muut ESERO Finland täydennyskoulutukset

Earth Observation – maan tarkkailu

• Maan ilmiöitä voi helposti havainnoida omalta tietokoneelta satelliittikuvien ja niihin liittyvän tutkimustiedon avulla. Koulutus lisää ymmärrystä satelliittien käytöstä havaintovälineenä planeettamme tarkkailussa, ja antaa tietoa säästä sekä ilmastosta.
Koulutuksessa tarkastellaan mm. jäätiköitä, metsiä, metsäpaloja, viljelyaloja sekä Suomenlahdella kukkivia leviä.

• Yksipäiväisessä koulutuksessa tutustutaan neljään nettipohjaiseen ja yhteen ilmaisessa jaossa olevaan maan tarkkailu –ohjelmaan. Koulutus tarjoaa useita erilaisia ja helppoja tapoja hyödyntää maan tarkkailua –opetuksessa.

Koulutus sopii alakouluun, yläkouluun ja lukioon. Koulutukset järjestetään keväällä ja syksyllä 2021 sekä 2022.

Rocket Physics - Rakettifysiikka

• Yksipäiväisessä koulutuksessa tarjotaan aineenopettajille tietoa, ideoita, vinkkejä ja tehtäviä, joilla rakettifysiikkaa voidaan hyödyntää motivoivana teemana opetuksessa sekä oppimistavoitteiden saavuttamisessa. Kurssilla opitaan käytänteitä, joilla raketteja voi hyödyntää luonnontiede-, fysiikan sekä teknologiaopetuksessa.

• Hands-on -aktiviteettina kurssilla rakennetaan myös pienoisraketti, sekä
lähetetään se.

Koulutus sopii yläkouluun ja lukioon. Koulutukset järjestetään syksyllä 2021 sekä syksyllä 2022.

Astronomy - Tähtitiede

• Kurssilla havainnollistetaan, kuinka tähtitiedettä voi käyttää työkaluna päivittäisessä opetuksessa ja tutustutaan useisiin käytännön esimerkkeihin, jotka ovat valmiita toteutettavaksi
luokkahuoneessa ja koulussa.

• Koulutuksessa käytettävät materiaalit ja ohjelmat ovat ilmaisia ja opettajien vapaassa käytössä.

Koututus sopii alakouluun. Koulutukset järjestetään keväällä ja syksyllä 2021 sekä 2022.

Keväällä 2021 etänä järjestettävät koulutukset:

Katso lisää Heurekan sivuilta tästä!

Linkit koulutuksiin:

ESERO Finland yhteistyöverkosto:

 • Heureka (hankevetäjä)
 • Åbo Akademi Skolresurs
 • Tiedekeskus Tietomaa, Oulu
 • Turun yliopiston Tiedekeskus
 • SciFest Joensuu
 • Aalto-yliopisto Junior
 • Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
 • Tiedeopetusyhdistys ry
 • Arctic Astronautics sekä Kupla Productions
 • Helsingin Observatorio
 • Tiedekasvatuskeskus HY
 • Avaruustyöryhmä TEM
 • Prof. Jaan Praks Aalto-yliopisto

ESERO Finland -hanke toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin Rahaston sekä ESA Educationin tuella.