ESERO Finland -hanke

Olemme mukana ESERO Finland -hankkeessa ja järjestämässä täydennyskoulutuksia, joista lisätietoa löydät alempaa tältä sivulta.

European Space Education Resource Office on Euroopan avaruusjärjestö ESA:n tärkein
kanava Euroopan kouluyhteisön tukemiseksi. Lue lisää ESERO Finlandin nettisivuilta.

ESEROn tavoitteet:

• Herättää kiinnostusta avaruutta kohtaan ja lisätä tietoisuutta avaruustutkimuksen ja tähtitieteen opiskelu-, ura- sekä työmahdollisuuksista.
• Ammentaa avaruuteen liittyvistä teemoista sekä yleisestä kiinnostuksesta avaruutta ja tähtitiedettä kohtaan.
• Luoda aktiviteetteja ja täydennyskoulutuksia, jotka kehittävät koululaisten tiedeoppimis- ja monilukutaitoja sekä STEM-osaamista.

ESERO Finland -hankkeessa keskitytään ESA:n kolmen päätavoitteen saavuttamiseen

 1. Lisätä tieteiden ja tekniikan (STEM-aineiden) osaamista,
  lukutaitoa ja kiinnostusta.
 2. Jakaa tietoa näiden alojen opiskelu- ja uramahdollisuuksista,
  ja erityisesti avaruusalalla.
 3. Lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta avaruuden ja ESA:n
  avaruusohjelmien merkityksestä modernille yhteiskunnalle ja
  taloudelle.

Maksuttomat ESERO Finland -täydennyskoulutukset etänä ja Turussa syksyllä 2022

ESERO Finland -täydennyskoulutukset ovat monialaisia, oppiainerajat ylittäviä, vuorovaikutusta, kestäviä elämäntapoja vahvistavia, ohjelmoinnin sekä digitaalisten sovellusten käyttöön ohjaavia sekä ilmiölähtöisiä. Avaruus ilmiönä tarjoaa ajankohtaista tutkimusta sisältävän, roolimalleja, uramahdollisuuksia avaavan, kiehtovan ja helposti lähestyttävän teeman STEAM-kokonaisuuksille. Täydennyskoulutuksissa huomioidaan opetussuunnitelmien tavoitteet monialaisista oppimiskokonaisuuksista sekä laaja-alaisten osaamistaitojen kehittämisestä.

Koulutuksiin mahtuu 20-25 nopeinta osallistujaa ja osallistuminen on maksutonta. Kirjoitamme myös Veso-todistuksen pyynnöstä.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan kaikkiin koulutuksiin täältä!

Moon Camp Challenge ja Tinkercad täydennyskoulutus etänä 14.9. klo 17.00-19.00

Moon Camp on ESA:n kouluprojekti, jossa innovatiivisilla oppimistekniikoilla haastetaan oppilaat suunnittelemaan oma Kuuasema 3D-mallinnusohjelmalla (Tinkercad tai Fusion 360). Tässä koulutuksessa kuulet lyhyesti Moon Camp kouluprojektista ja oheismateriaaleista. Lisäksi harjoittelemme Tinkercadin käyttöä ja käyttöönottoa luokkahuoneeseen.

Koulutus soveltuu alakouluun ja yläkouluun.

Ilmastoetsivät ja EO Browser -ohjelman täydennyskoulutus etänä 4.10. klo 17.00-19.00

Maan ilmiöitä voi helposti havainnoida omalta tietokoneelta satelliittikuvien ja niihin liittyvän tutkimustiedon avulla. Koulutus lisää ymmärrystä satelliittien käytöstä havaintovälineenä planeettamme tarkkailussa, ja antaa tietoa säästä sekä ilmastosta. Koulutuksessa tarkastellaan mm. jäätiköitä, metsiä ja metsäpaloja. Koulutuksessa kuulet myös ESA:n Ilmastoetsivät kouluprojektista ja oheismateriaaleista.

Koulutus soveltuu erityisesti alakouluun ja yläkouluun, mutta myös toiselle asteelle.

Tutkitaan ympäristöä -koulutus Turun yliopistolla ke 26.10.2022

Oman lähiympäristön tutkimiseen ohjaava kurssi, joka keskittyy tutkimuspohjaiseen oppimiseen ja luonnontieteelliseen lähtökohtaan. Pääteemat kurssilla ovat ympäristökasvatus erilaisissa oppimisympäristöissä, säähavainnointi ja Aurinkokunta.

Koulutus soveltuu varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Koulutus järjestetään Turun yliopiston Aurum-rakennuksessa LUMA-laboratoriolla ja sen kesto on 12-15.

Katso myös varhaiskasvatukselle suunnattu Luman lumoa -projektin Luonto oppimisympäristönä -koulutus, joka järjestetään saman päivän aamuna 26.10.2022 klo 9-11 LUMA-laboratoriolla.

CanSat-koulutus Turun yliopistolla to-pe 27.-28.10.2022

CanSat on juomatölkin kokoisessa kotelossa oleva täysin toimiva satelliitin pienoismalli, joka lähetetään yläilmoihin keräämään tutkimuksellista havaintotietoa. Tämän päivän tekniikka, tarvittavien komponenttien edullisuus sekä niiden helppo saatavuus tekevät avaruustutkimuksen toteutuksen mahdolliseksi myös kouluissa. CanSat on ESERO:n (European Space Education Resource Office) oppilaitoksille tuottama hands-on -aktiviteetti, jossa kehitetään tieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja, harjoitetaan kädentaitoja, tutustutaan ohjelmointiin Arduino-tietokoneilla ja tehdään yhteistyötä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Omalla CanSat-projektilla voi osallistua myös kansalliseen CanSat-kilpailuun.

CanSat-koulutuksessa tutustutaan CanSat-pakettiin, joka sisältää satelliitin pienoismallin rakentamiseen tarvittavat komponentit, Arduino Unon sekä laskuvarjoon tarvittavat materiaalit. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana rakennetaan CanSat-satelliitti ja sen tietokoneeseen ohjelmoidaan havainnointi- ja mittausasetuksia. Lopuksi toteutusta testataan. CanSat-havainnointiseurantaan kuuluu lämpötilan ja ilmanpaineen mittaaminen. Halutessaan havainnointeja voi täydentää omilla tutkimuksilla. Mukaan koulutukseen kannattaa ottaa oma tietokone, johon valmiiksi asennettuna Arduino Ide -ohjelma.

Koulutus järjestetään Turun yliopiston Aurum-rakennuksessa LUMA-laboratoriolla ja sen kesto molempina päivinä on 9-15.

Kitsat-koulutus Turun yliopistolla la 29.10.2022

KitSat on täysin toimiva satelliitti, joka perustuu suosittuun CubeSat –muotoon. Kitsat on suunniteltu erityisesti opetuskäyttöön ja siihen kuuluu pieni yhden yksikön CubeSat -satelliitti ja maa-asema. Kitsatin avulla voi oppia, millainen on satelliitti, miten se on tehty, millaisista osista se koostuu ja kuinka se toimii. Kitsat voidaan koota ja purkaa helposti, se voidaan rakentaa itse ja samalla opitaan satelliitin perusosista ja laajemmin avaruustekniikasta.

Kitsat on Arctic Astronauticsin oppilaitoksille tuottama hands-on -aktiviteetti, jonka avulla voidaan tukea ja kehittää oppilaiden STEM-taitoja.

Koulutuksessa tutustutaan KitSatin sisältämiin antureihin, toimintaan ja rakennetaan KitSat valmiista paloista kokoon. KitSatiin kuuluvan maa-aseman avulla voidaan simuloida satelliitin tutkimuslentoa maasta käsin. Koulutuksessa tutustutaan myös lyhyesti satelliittien sisältämien antureiden ohjelmointiin Arduinolla.

Koulutus järjestetään Turun yliopiston Aurum-rakennuksessa LUMA-laboratoriolla ja sen kesto on 9-12.

Maan tarkkailu -koulutus Turun yliopistolla la 29.10.2022

Maan ilmiöitä voi helposti havainnoida omalta tietokoneelta satelliittikuvien ja niihin liittyvän tutkimustiedon avulla. Koulutus lisää ymmärrystä satelliittien käytöstä havaintovälineenä planeettamme tarkkailussa, ja antaa tietoa säästä, ilmastosta, kestävän kehityksen periaatteista ja tietotekniikan hyödyntämisestä. Koulutuksessa tarkastellaan mm. jäätiköitä, metsiä, metsäpaloja, viljelyaloja sekä Suomenlahdella kukkivia leviä.

Ota koulutukseen mukaan oma tietokone. Koulutus soveltuu erityisesti alakouluun ja yläkouluun, mutta myös 2.asteelle.

Koulutus järjestetään Turun yliopiston Aurum-rakennuksessa LUMA-laboratoriolla ja sen kesto on 13-16.

 

CanSat-projekti ja -kilpailu Vaasassa 2023

CanSat-kilpailussa neljän yli 14-vuotiaan joukkue suunnittelee ja rakentaa juomatölkkiin mahtuvan satelliitin. Osa ominaisuuksista tulee annettuna, mutta osan toiminnallisuuksista joukkue valitsee itse. CanSateja suunnitellaan ja rakennetaan syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana, kunnes projekti huipentuu Vaasassa järjestettävään kilpailuun maalis-huhtikuun vaihteessa. Ilmoita joukkueesi mukaan 19.12. mennessä!

Lisää tietoa CanSatista, projektin toteuttamisesta ja kilpailuun ilmoittautumisesta saat osallistumalla CanSat-koulutukseen (katso yltä) tai ESERO Finlandin nettisivuilta.

ESERO Finland yhteistyöverkosto:

 • Heureka (hankevetäjä)
 • Åbo Akademi Skolresurs
 • Tiedekeskus Tietomaa, Oulu
 • Turun yliopiston Tiedekeskus
 • SciFest Joensuu
 • Aalto-yliopisto Junior
 • Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
 • Tiedeopetusyhdistys ry
 • Arctic Astronautics sekä Kupla Productions
 • Helsingin Observatorio
 • Tiedekasvatuskeskus HY
 • Avaruustyöryhmä TEM
 • Prof. Jaan Praks Aalto-yliopisto
 • Lappeenrannan Junior University
 • LUMA-keskus Lappi
 • Arktinen keskus ja Arktikum tiedekeskus
 • LUMA-keskus Pohjanmaa

ESERO Finland -hanke toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin Rahaston sekä ESA Educationin tuella.