ESERO Finland -hanke

Olemme mukana ESERO Finland -hankkeessa ja järjestämässä täydennyskoulutuksia, joista lisätietoa löydät alempaa tältä sivulta.

European Space Education Resource Office on Euroopan avaruusjärjestö ESA:n tärkein
kanava Euroopan kouluyhteisön tukemiseksi. Katso lisää: https://www.esa.int/Education

ESEROn tavoitteet:

• Herättää kiinnostusta avaruutta kohtaan ja lisätä tietoisuutta avaruustutkimuksen ja tähtitieteen opiskelu-, ura- sekä työmahdollisuuksista.
• Ammentaa avaruuteen liittyvistä teemoista sekä yleisestä kiinnostuksesta avaruutta ja tähtitiedettä kohtaan.
• Luoda aktiviteetteja ja täydennyskoulutuksia, jotka kehittävät koululaisten tiedeoppimis- ja monilukutaitoja sekä STEM-osaamista.

ESERO Finland -hankkeessa keskitytään ESA:n kolmen päätavoitteen saavuttamiseen

 1. Lisätä tieteiden ja tekniikan (STEM-aineiden) osaamista,
  lukutaitoa ja kiinnostusta.
 2. Jakaa tietoa näiden alojen opiskelu- ja uramahdollisuuksista,
  ja erityisesti avaruusalalla.
 3. Lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta avaruuden ja ESA:n
  avaruusohjelmien merkityksestä modernille yhteiskunnalle ja
  taloudelle.

Maksuttomat ESERO Finland täydennyskoulutukset etänä ja Turussa keväällä 2022

ESERO Finland -täydennyskoulutukset ovat monialaisia, oppiainerajat ylittäviä, vuorovaikutusta, kestäviä elämäntapoja vahvistavia, ohjelmoinnin sekä digitaalisten sovellusten käyttöön ohjaavia sekä ilmiölähtöisiä. Avaruus ilmiönä tarjoaa ajankohtaista tutkimusta sisältävän, roolimalleja, uramahdollisuuksia avaavan, kiehtovan ja helposti lähestyttävän teeman STEAM-kokonaisuuksille. Täydennyskoulutuksissa huomioidaan opetussuunnitelmien tavoitteet monialaisista oppimiskokonaisuuksista sekä laaja-alaisten osaamistaitojen kehittämisestä.

Koulutuksiin mahtuu 20 nopeinta osallistujaa ja osallistuminen on maksutonta. Kirjoitamme myös Veso-todistuksen pyynnöstä.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://www.esero.fi/koulutusilmo-2021

Moon Camp haaste ja Tinkercad etänä 3.2. klo 17.00-19.00

Moon Camp Challenge on 7-19 vuotiaille suunnattu ESA:n kouluprojekti, jossa innovatiivisilla oppimistekniikoilla haastetaan oppilaat suunnittelemaan oma Kuuasema 3D-mallinnusohjelmalla. Kaksituntisessa etäkoulutuksessa esitellään lyhyesti, mistä haasteessa on kyse ja harjoitellaan Tinkercadin käyttöä.

Koulutus on suunnattu kaikille peruskoulun opettajille.

Tutkitaan ympäristöä Turun yliopiston tiedekeskuksella 23.4.2022 klo 9.00-12.00

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu koulutus, joka keskittyy tutkimuspohjaiseen oppimiseen ja luonnontieteelliseen lähtökohtaan. Toiminnallisessa koulutuksessa mm. tutustutaan ja harjoitellaan tehtäviä oman lähiympäristön tutkimiseen, sekä ESERO kouluprojektien käyttöön varhaiskasvatuksessa. Pääteemat koulutuksessa ovat ympäristökasvatus erilaisissa oppimisympäristöissä, säähavainnointi ja Aurinkokunta.

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatukseen.

Maan tarkkailu Turun yliopiston tiedekeskuksella 23.4.2022 klo 13.00-16.00

Maan ilmiöitä voi helposti havainnoida omalta tietokoneelta satelliittikuvien ja niihin liittyvän tutkimustiedon avulla. Koulutus lisää ymmärrystä satelliittien käytöstä havaintovälineenä planeettamme tarkkailussa, ja antaa tietoa säästä sekä ilmastosta. Koulutuksessa tarkastellaan mm. jäätiköitä, metsiä, metsäpaloja, viljelyaloja sekä Suomenlahdella kukkivia leviä.

Koulutuksessa käytetään sovelluksia ja aineistoja, jotka ovat avoimia kaikille. Suurimpaan osaan sovelluksista ei tarvitse edes rekisteröintiä, jolloin niitä on helppo käyttää luokkahuoneessa. Koulutuksessa tutustutaan myös ESA:n Ilmastoetsivät kouluprojektiin.

Koulutus on suunnattu kaikille peruskoulun opettajille. Mukaan koulutukseen kannattaa ottaa oma tietokone, johon valmiiksi asennettuna Google Earth Pro -ohjelma.

ESERO Finland yhteistyöverkosto:

 • Heureka (hankevetäjä)
 • Åbo Akademi Skolresurs
 • Tiedekeskus Tietomaa, Oulu
 • Turun yliopiston Tiedekeskus
 • SciFest Joensuu
 • Aalto-yliopisto Junior
 • Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
 • Tiedeopetusyhdistys ry
 • Arctic Astronautics sekä Kupla Productions
 • Helsingin Observatorio
 • Tiedekasvatuskeskus HY
 • Avaruustyöryhmä TEM
 • Prof. Jaan Praks Aalto-yliopisto

ESERO Finland -hanke toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin Rahaston sekä ESA Educationin tuella.