ESERO Finland -hanke

Olemme mukana ESERO Finland -hankkeessa ja järjestämässä täydennyskoulutuksia, joista lisätietoa löydät alempaa tältä sivulta.

European Space Education Resource Office on Euroopan avaruusjärjestö ESA:n tärkein
kanava Euroopan kouluyhteisön tukemiseksi. Katso lisää: https://www.esa.int/Education

ESEROn tavoitteet:

• Herättää kiinnostusta avaruutta kohtaan ja lisätä tietoisuutta avaruustutkimuksen ja tähtitieteen opiskelu-, ura- sekä työmahdollisuuksista.
• Ammentaa avaruuteen liittyvistä teemoista sekä yleisestä kiinnostuksesta avaruutta ja tähtitiedettä kohtaan.
• Luoda aktiviteetteja ja täydennyskoulutuksia, jotka kehittävät koululaisten tiedeoppimis- ja monilukutaitoja sekä STEM-osaamista.

ESERO Finland -hankkeessa keskitytään ESA:n kolmen päätavoitteen saavuttamiseen

 1. Lisätä tieteiden ja tekniikan (STEM-aineiden) osaamista,
  lukutaitoa ja kiinnostusta.
 2. Jakaa tietoa näiden alojen opiskelu- ja uramahdollisuuksista,
  ja erityisesti avaruusalalla.
 3. Lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta avaruuden ja ESA:n
  avaruusohjelmien merkityksestä modernille yhteiskunnalle ja
  taloudelle.

Maksuttomat ESERO Finland täydennyskoulutukset etänä ja Turussa syksyllä 2022

ESERO Finland -täydennyskoulutukset ovat monialaisia, oppiainerajat ylittäviä, vuorovaikutusta, kestäviä elämäntapoja vahvistavia, ohjelmoinnin sekä digitaalisten sovellusten käyttöön ohjaavia sekä ilmiölähtöisiä. Avaruus ilmiönä tarjoaa ajankohtaista tutkimusta sisältävän, roolimalleja, uramahdollisuuksia avaavan, kiehtovan ja helposti lähestyttävän teeman STEAM-kokonaisuuksille. Täydennyskoulutuksissa huomioidaan opetussuunnitelmien tavoitteet monialaisista oppimiskokonaisuuksista sekä laaja-alaisten osaamistaitojen kehittämisestä.

Koulutuksiin mahtuu 20 nopeinta osallistujaa ja osallistuminen on maksutonta. Kirjoitamme myös Veso-todistuksen pyynnöstä.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://www.esero.fi/koulutusilmo-2021

CanSat-koulutus Turun yliopistolla to-pe 27.-28.10.2022

CanSat on juomatölkin kokoisessa kotelossa oleva täysin toimiva satelliitin pienoismalli, joka lähetetään yläilmoihin keräämään tutkimuksellista havaintotietoa. Tämän päivän tekniikka, tarvittavien komponenttien edullisuus sekä niiden helppo saatavuus tekevät avaruustutkimuksen toteutuksen mahdolliseksi myös kouluissa. CanSat on ESERO:n (European Space Education Resource Office) oppilaitoksille tuottama hands-on -aktiviteetti, jossa kehitetään tieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja, harjoitetaan kädentaitoja, tutustutaan ohjelmointiin Arduino-tietokoneilla ja tehdään yhteistyötä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Omalla CanSat-projektilla voi osallistua myös kansalliseen CanSat-kilpailuun.

CanSat-koulutuksessa tutustutaan CanSat-pakettiin, joka sisältää satelliitin pienoismallin rakentamiseen tarvittavat komponentit, Arduino Unon sekä laskuvarjoon tarvittavat materiaalit. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana rakennetaan CanSat-satelliitti ja sen tietokoneeseen ohjelmoidaan havainnointi- ja mittausasetuksia. Lopuksi toteutusta testataan. CanSat-havainnointiseurantaan kuuluu lämpötilan ja ilmanpaineen mittaaminen. Halutessaan havainnointeja voi täydentää omilla tutkimuksilla. Mukaan koulutukseen kannattaa ottaa oma tietokone, johon valmiiksi asennettuna Arduino Ide -ohjelma.

Koulutus järjestetään Turun yliopiston Aurum-rakennuksessa LUMA-laboratoriolla ja sen kesto molempina päivinä on 9-15.

Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin ei ole vielä auki.

Kitsat-koulutus Turun yliopistolla la 29.10.2022

KitSat on täysin toimiva satelliitti, joka perustuu suosittuun CubeSat –muotoon. Kitsat on suunniteltu erityisesti opetuskäyttöön ja siihen kuuluu pieni yhden yksikön CubeSat -satelliitti ja maa-asema. Kitsatin avulla voi oppia, millainen on satelliitti, miten se on tehty, millaisista osista se koostuu ja kuinka se toimii. Kitsat voidaan koota ja purkaa helposti, se voidaan rakentaa itse ja samalla opitaan satelliitin perusosista ja laajemmin avaruustekniikasta.

Kitsat on Arctic Astronauticsin oppilaitoksille tuottama hands-on -aktiviteetti, jonka avulla voidaan tukea ja kehittää oppilaiden STEM-taitoja.

Koulutuksessa tutustutaan KitSatin sisältämiin antureihin, toimintaan ja rakennetaan KitSat valmiista paloista kokoon. KitSatiin kuuluvan maa-aseman avulla voidaan simuloida satelliitin tutkimuslentoa maasta käsin. Koulutuksessa tutustutaan myös lyhyesti satelliittien sisältämien antureiden ohjelmointiin Arduinolla.

Koulutus järjestetään Turun yliopiston Aurum-rakennuksessa LUMA-laboratoriolla ja sen kesto on 9-16.

Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin ei ole vielä auki.

ESERO Finland yhteistyöverkosto:

 • Heureka (hankevetäjä)
 • Åbo Akademi Skolresurs
 • Tiedekeskus Tietomaa, Oulu
 • Turun yliopiston Tiedekeskus
 • SciFest Joensuu
 • Aalto-yliopisto Junior
 • Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
 • Tiedeopetusyhdistys ry
 • Arctic Astronautics sekä Kupla Productions
 • Helsingin Observatorio
 • Tiedekasvatuskeskus HY
 • Avaruustyöryhmä TEM
 • Prof. Jaan Praks Aalto-yliopisto

ESERO Finland -hanke toteutetaan Jenny ja Antti Wihurin Rahaston sekä ESA Educationin tuella.