THE BIG GAME -hanke

THE BIG GAME: Immersive and Multidisciplinary STEM Learning through A Cooperative Story-Driven Digital Game

 

Erasmus+ BIG GAME -hanke on opetuksen pelillistämishanke, joka vastaa kolmeen Euroopan tasolla tunnistettuun yhteiseen tarpeeseen:

  1. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) -opetuksen kehittäminen
  2. Digitaalisen muutoksen tukeminen
  3. Ilmastonmuutoksen torjunnan tukeminen

Turku Game Hub ja Lounais-Suomen LUMA-keskus ovat hankkeessa mukana Associated partnerin roolissa.

Hankkeen toteutusaika: 1.12.2021-31.5.2024

Hankkeen kohderyhmä: opettajat ja 11-16-vuotiaat oppilaat.

Hankkeen tavoitteet: 

  1. Edistää STEM-oppiaineisiin liittyvää kiinnostusta ja huippuosaamista Eurooppalaisen oppimispelin kontekstiin rakennetun monitieteisen oppimisen ja ympäristökontekstiin liittyvän ongelmanratkaisun kautta
  2. Digitaalisen muutoksen tukeminen kouluissa luomalla STEM-oppimiseen verkko- ja hybridioppimismalli, joka pohjautuu yhteistoiminnalliseen digitaaliseen tarinankerrontaan ja sisällöntuotantoon pelimaailmaa hyödyntäen
  3. Opettajien ja 11-16-vuotiaiden opiskelijoiden monipuolisten digitaalisten taitojen tukeminen
  4. Tietoisuuden lisääminen ympäristöasioista, ilmastonmuutoksen torjunta ja positiivisen asenteen edistäminen ympäristön suojelua kohtaan vaikuttavien ja mukaansatempaavien oppimiskokemuksien kautta

Keskeiset hanketuotokset: 

  • BIG GAME -pelikonsepti ja verkko-/hybridioppimisen pedagoginen malli
  • Käsikirja ja työkalupakki digitaalisen tarinankerronnan hyödyntämiseen STEM-opetuksessa
  • Digitaalinen ympäristöteemaisten STEM-oppimisaihioiden materiaalipankki 

Hankepartnerit: Turun yliopisto (FI) (koordinaattori), EU-Track (IT), Pixel (IT), I.C.Montessori (IT), EuroEd (RO), Joensuun lyseon peruskoulu (FI), Tallinnan yliopisto (EE) ja Tartu International School (EE). 

Associated partnerit: https://big-game.eu-track.eu/associated-partners.php

Hankkeen rahoittajana toimii Erasmus Plus -ohjelman avaintoimi 220, Cooperation Partnerships in School Education (Grant Agreement Number 2021-1-FI01-KA220-SCH-000024098).

Voit tutustua hankeeseen myös hankeen Facebook-sivulla.