G.A.STEM-hanke

Lisämotivaatiota tiedeaineiden oppimiseen yläkoulussa

G.A.STEM-hanke on Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu kouluopetuksen strateginen kumppanuushanke, jonka avaintoimi on innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen kehittäminen. Hanketta koordinoi Turun yliopisto. Hankkeen partnerit olivat Suomen lisäksi Italiasta, Virosta ja Belgiasta. Hankkeen toteuttamisaika on ollut 1.10.2018–31.3.2021 ja nyt tulokset ovat kaikkien käytettävissä!

KOHDERYHMÄ:  yläkoulun opettajat ja 13-16v nuoret.

Hankkeen tulokset:

1) Teoreettinen viitekehys ja hankkeessa kehitetty menetelmä taiteen ja pelikonseptien hyödyntämiseen STEM aineiden opetuksessa https://gastem.pixel-online.org/framework.php

2) ART and Mini-Games -kurssi opettajille, sisältäen G.A.STEM-menetelmän pilotoinnin oppilaiden kanssa https://gastem.pixel-online.org/art-and-mini-games-course.php

3) Outputs and Recommendations on arts and mini – games in STEM Education https://gastem.pixel-online.org/outputs-and-recommendations.php , sisältäen ART and Mini-Games -kurssin pilottivaiheen kuvauksen, analyysin ja siihen pohjautuvat suositukset

G.A.STEM-hankkeen tulosten havaittu vaikutus kohderyhmiin

Yhteensä 153 opiskelijaa vastasi ja osallistui G.A.STEM-hankkeen pilotointivaiheen alku- ja loppukyselyyn.

Ennen pilotoinnin aikaista oppilaiden projektityön toteuttamista ja sen jälkeen kerättyjen tietojen vertailun perusteella tulokset osoittavat huomattavaa parannusta (+ 43,15%) taiteen avulla opiskeltujen matematiikan ja luonnontieteiden käsitteiden todellisen soveltamisen ymmärtämisessä. Tämä koski myös oppilaita, jotka ottivat asiaan neutraalin kannan ennen toiminnan aloittamista.

Motivaatio ja kiinnostus matematiikan ja luonnontieteiden oppimiseen lisääntyi, kun taideteoksia hyödynnettiin oppimisvälineinä. Tulokset osoittivat 12,6% :n nousun sekä kiinnostuksessa että motivaatiossa ja 9,7%: n laskun neutraalissa suhtautumisessa asiaan.

Sekä taiteen että pelikonseptin suunnittelun hyödyntäminen vaikuttavat positiivisesti oppimisprosessiin, lähinnä opiskelijoiden kiinnostukseen ja motivaatioon, matematiikan ja luonnontieteiden opinnoissa, huolimatta merkityksettömästä erosta (2,2%) pelikonseptin suunnittelun ja ”taideteosten” hyödyntämisen välillä.

Opettajien palautteen ja havaintojen mukaan G.A.STEM -menetelmä ja -työkalut tukivat sekä vertikaalisia että horisontaalisia taitoja, jotka ovat oppilaille hyödyllisiä sosiaalisen osallisuuden ja tulevan ammattiuran kannalta. Näiden osalta voidaan erityisesti mainita oppilaiden harjoittama työskentely ryhmissä ja itsenäisesti, suosien sosiaalisia – ja viestintätaitoja.

Miten G.A.STEM-hankkeen tuloksia voi jatkossa hyödyntää STE(A)M-opetuksen kehittämiseen?

G.A.STEM hankkeen tulokset, IO1 (raportti sisältäen G.A.STEM-menetelmän kuvauksen ja teoreettisen viitekehyksen) sekä IO2 (G.A.STEM-menetelmään pohjautuva opettajien verkkokurssi, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet teemaan liittyvien oppimisprojektien ohjaamiseen), ovat vapaasti käytettävissä ja saatavilla opettajille ja STE(A)M-opetuksen kehittäjille kaikkialla maailmassa. Saatavilla on myös raportti IO3 (Tuotokset ja suositukset taiteen ja pelikonseptien hyödyntämisestä STEM-opetuksessa), joka antaa tietoa menetelmän pilotoinnista ja sen aikana kerätyistä parhaista käytänteistä (sisältäen mm. oppilaiden STE(A)M-projektitöiden kuvaukset) sekä kehittämissuosituksia tulevaisuuden toteutuksia varten. IO1 ja IO2 ovat saatavilla ainoastaan englanniksi, kun taas IO3-raportista on tarjolla versiot myös suomen, viron, italian ja hollannin kielillä.

Kaikki tulokset ja kieliversiot löytyvät hankkeen www-sivuilta:
https://gastem.pixel-online.org/

Ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista tietoa löytyy myös G.A.STEM-hankkeen Facebook-sivulla: https://www.facebook.com/GameArt.STEM