Arviointi

Koulun arvioinnin tehtävä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaiden oppimista, työskentelytaitoja ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti. Koulussa opetellaan tekemään itsearviointia ja vertaisarviointia.
Tarkemmin koulun arviointikulttuuria avaavat opetussuunnitelman luvun 6 kuvat.

Välitodistus toteutetaan 1.-4.-luokkalaisille arviointikeskusteluna joulu-tammikuussa ja annetaan 5.-9.-luokkalaisille paperisena ns. joulutodistuksena syyslukukauden päättyessä. Käyttäytyminen arvioidaan erillisellä paperilla. Kevätlukukauden päättyessä jokainen oppilas saa paperisen lukuvuositodistuksen ja erillisen käyttäytymisen arvioinnin.