Kuudennen luokan kevään arviointi

Opetushallitus on laatinut arviointikriteerit ja osaamisen tason kuvaukset perusopetuksen 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin tueksi kaikissa oppiaineissa.

Antaessaan oppiaineen sanallista arviota tai arvosanaa, opettaja arvioi oppilaiden oppimista ja osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 3–6 kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin. Oppilaan lukuvuosiarviointi 6. luokalla perustuu paikallisessa opetussuunnitelmassa kyseiselle vuosiluokalle kohdennettuihin oppiaineen opetuksen tavoitteisiin. 6. vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin osaamisen tason kuvaukset kuvaavat millaista osaamista edellytetään arvosanoille 5, 7, 8 tai 9.