Katolinen uskonto 3-6

Vuosiluokka 3

 

Tavoitteet

3. luokka

SisältöalueetKuvausLaaja-alainen

osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihinS1Tutustutaan Uuteen testamenttiin ja kirkon alkuvaiheisiin; helluntain tapahtumat, kirkon syntymäpäivä, kirkon missio sekä apostoli Paavalin elämä ja lähetystyö.

Harjoitellaan Raamatun käyttöä tieto- ja viestintätekniikan keinoin.

L1
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiinS1Perehdytään kirkkorakennukseen ja katoliseen seurakuntaelämään.

Tutustutaan liturgian viettoon eli eukaristiaan.

Opitaan pyhän messun kulku ja vastaukset.

Perehdytään parannuksen viettoon.

L1L2
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuuttaS1S2Tutustutaan uskonnolliseen kieleen Raamatussa.L2 L3 L4
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistäS1-S3Tutustutaan nettiraamatun käyttöön ja harjoitellaan katolisten lähteiden etsimistä, käyttöä ja arviointia.L4 L5 L6
T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissaS1-S3Keskustellaan, miten käyttäydytään kirkossa ja uskonnollisissa tilaisuuksissa.

Tutustutaan pyhän käsitteeseen esimerkiksi pohtimalla, mikä omassa elämässä on pyhää.

Perehdytään pyhään omassa ja yhteisön elämässä ja pohditaan aihetta Raamatun esimerkkien avulla.

L2 L5L6
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiinS1-S3Perehdytään kymmeneen käskyyn, rakkauden kaksoiskäskyyn ja katolisen kirkon käskyihin sekä vuorisaarnaan.

Pohditaan oman elämämme valintoja, joissa käskyt ovat perustana.

Tutustutaan katolisen kirkon moraaliopetukseen yksilön ja yhteiskunnan kannalta.

Pohditaan yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia eri uskontojen eettisissä opetuksissa.

Tutustutaan katoliseen ihmiskuvaan, parannuksen sakramenttiin ja omantunnon tutkiskeluun.

L7
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmastaS2 S3Tutustutaan YK:n lastenoikeuksiin.

Pohditaan ihmisarvoa katolisesta näkökulmasta niin yksilön kuin yhteisön kannalta.

Keskustellaan ihmisoikeuksien toteutumisesta nykymaailmassa.

L2
T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmastaS2 S3Keskustellaan oppilaiden elämästä nousevista eettisistä kysymyksistä ja eri ratkaisujen vaikutuksista.L1 L3 L6
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiäänS1-S3Keskustellaan esimerkiksi Raamatun kertomusten pohjalta tunteista ja arvoista, oikeasta ja väärästä sekä hyvästä elämästä.

Harjoitellaan näkemysten perustelemista.

L1 L4L6L7
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämäänS3Harjoitellaan ja vahvistetaan myönteisen maailmankatsomuksen muodostamista sekä itsetuntoa ja luottamusta elämään.L1

Vuosiluokka 4

Tavoitteet

4. luokka

SisältöalueetKuvausLaaja-alainen

osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihinS1Tutustutaan kirkko-oppiin.

Tutustutaan Raamatun keskeisiin henkilöihin.

L1
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiinS1Perehdytään kirkon pyhiin esineisiin ja niiden käyttöön sekä merkitykseen.L1 L2
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuuttaS1S2Tarkastellaan Raamatun kertomuksia ja niiden vertauskuvallisuutta.

Tutustutaan sakramenttien symboliikkaan.

L2 L3 L4
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistäS1-S3Harjoitellaan Raamatun lukemista(nettiraamattu ja painettu Raamattu).

Harjoitellaan tiedon hankkimista erilaisista katolisista lähteistä.

L4L5 L6
T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaanS1 S2Tutustutaan pyhiin ihmisiin kirkon historiassa ja katolisen uskonnon jatkumoon opetuslapsista nykypäivään.

Tutustutaan katolisen kirkon historian niihin pyhimyksiin, jotka ovat vaikuttaneet Suomen ja Euroopan kehitykseen.

L1 L2
T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissaS1-S3Keskustellaan, miten käyttäydytään kirkossa ja uskonnollisissa tilaisuuksissa.

Pohditaan miten kunnioitamme omaa ja toisten pyhää.

Pohditaan pyhän merkitystä niin kirkon kuin oppilaan arjen näkökulmista.

Keskustellaan suvaitsevuuden merkityksestä monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

L2 L5L6
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiinS1-S3Pohditaan laupeudentekojen merkitystä elämässä.

Tutustutaan rippipeilin ja ripin merkitykseen, omantunnon tutkisteluun ja parannuksen sakramenttiin.

Pohditaan yhteneväisyyksiä eri uskontojen moraaliopetuksissa (esim. kiusaamisen ja toisista vastuun ottamisen suhteen).

Tutustutaan Jeesuksen lähetyskäskyyn eettisen toiminnan lähtökohtana.

L7
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmastaS2 S3Tutustutaan YK:n lastenoikeuksiin ja sen julistukseen ihmisoikeuksista.

Pohditaan lasten oikeuksia ja velvollisuuksia yhteiskunnassa katolisesta näkökulmasta.

L2
T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmastaS2 S3Keskustellaan oppilaiden elämästä nousevista eettisistä kysymyksistä ja eri ratkaisujen vaikutuksista.L1L3 L6
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiäänS1-S3Keskustellaan esimerkiksi Raamatun kertomusten pohjalta tunteista ja arvoista, oikeasta ja väärästä sekä hyvästä elämästä.

Harjoitellaan näkemysten perustelemista.

L1 L4 L6 L7
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämäänS3Harjoitellaan ja vahvistetaan myönteisen maailmankatsomuksen muodostamista sekä itsetuntoa ja luottamusta elämään.L1

Vuosiluokka 5

Tavoitteet

5. luokka

SisältöalueetKuvausLaaja-alainen

osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihinS1Tutustutaan katoliseen Raamattuun ja sen kaanoniin.

Perehdytään katoliseen Raamatun tulkintaan.

Perehdytään Vanhan testamentin päätapahtumiin.

L1
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiinS1Perehdytään liturgiseen vuoteen.

Seurataan adventtikalenteria ja paastokalenteria.

Verrataan tavallista ja liturgista (kirkko-) vuotta toisiinsa.

L1L2
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistäS1-S3Harjoitellaan uskontoa koskevan tiedon hankkimista erilaisista lähteistä ja pohditaan, miten tietoa käytetään ja arvioidaan.

Tutkitaan uskonnon näkyvyyttä ja mediassa sekä harjoitellaan informaation arviointia kriittisesti.

L4L5L6
T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaanS1S2Tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin.

Perehdytään katolisen uskonnon tuloon Suomeen keskiajalla.

Tutustutaan ja pohditaan, miten katolinen uskonto levisi maailmalaajuiseksi uskonnoksi.

Tutustutaan uskonnottomuuteen.

L1L2
T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan EuroopassaS2 S3Perehdytään juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin oppien, rituaalien, pyhien kirjojen ja syntyhistorian kautta sekä tutustutaan niiden vaikutukseen Euroopassa.

Verrataan juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon käsityksiä Jeesuksesta.

Tutustutaan SEN:n toimintaan ja julkaisuihin(esim. Abrahamin lapset).

L2
T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissaS1-S3Keskustellaan, miten käyttäydytään kirkossa ja uskonnollisissa tilaisuuksissa.

Pohditaan muiden ja oman pyhän kunnioittamista.

Pohditaan Jumalan pyhyyttä katolisessa uskonnossa.

Opetellaan asiamukaista käyttäytymistä eri tilaisuuksissa.

Keskustellaan suvaitsevaisuuden merkityksestä monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

L2L5L6
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiinS1-S3Tutustutaan eri uskontojen eettisiin periaatteisiin.

Keskustellaan Vanhan testamentin oikeudenmukaisuuskuvasta ja ihmisten valinnoista.

Pohditaan yhtäläisyyksiä eri uskontojen ja katsomuksien välillä.

L7
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmastaS2S3Perehdytään ihmisoikeuksiin ja niiden ymmärtämiseen.

Perehdytään ihmisoikeuksiin, YK:n lastenoikeuksiin ja sopimusten sisältämiin arvoihin yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

L2
T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmastaS2 S3Pohditaan eri tilanteiden arvioimista, valintojen tekemistä ja niiden seurauksia.

Keskustellaan, miten ihmisten valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen ja kestävään kehitykseen.

L1L3L6
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiäänS1-S3Keskustellaan tunteista ja arvoista, oikeasta ja väärästä sekä hyvästä elämästä.

Harjoitellaan omien näkemysten perustelemista.

Tutustutaan eettisiin ja moraalisiin esimerkkeihin Raamatun ja kirkon opetuksen kautta.

Pohditaan kuinka ajatuksia ja tunteita kehitetään ja mitkä asiat voivat vaikuttaa kehitykseen kielteisesti ja mitkä myönteisesti.

L1L4L6L7
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämäänS3Harjoitellaan ja vahvistetaan (esim. Vanhan testamentin kertomusten avulla) myönteistä maailmankatsomuksen muodostamista sekä itsetuntoa ja luottamusta elämään.L1

Vuosiluokka 6

Tavoitteet

6. luokka

SisältöalueetKuvausLaaja-alainen

osaaminen

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihinS1Perehdytään Uuden testamentin pyhiin paikoihin.

Tutustutaan Uuden testamentin päätapahtumiin ja Jeesuksen keskeisiin opetuksiin.

L1
T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin sekä pyhiin paikkoihin ja rakennuksiinS1Tutustutaan katolisen uskonnon pyhiin rakennuksiin maailmalla.

Tutustutaan katolisiin kirkkoihin Suomessa.

Perehdytään kasteen ja vahvistuksen sakramentteihin.

Perehdytään sakramenttien merkitykseen ja käyttöön katolilaisuudessa.

Tutustutaan pyhiinvaelluksiin Suomessa ja muualla.

Opetellaan pyhän messun rukouksia.

Tutustutaan katolisiiin rukouksiin ja hartauksiin (esim. ruusukko – rukousta ja ristintietä).

L1L2
T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuuttaS1 S2Perehdytään Jeesuksen opetuksiin ja vertauksiin.

Tutustutaan Raamatun tulkintaan katolisen kirkon opin mukaisesti.

L2 L3 L4
T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistäS1-S3Harjoitellaan uskontoa koskevan tiedon hankkimista erilaisista lähteistä ja pohditaan, miten tietoa käytetään ja arvioidaan.

Harjoitellaan mediakriittisyyttä.

L4 L5 L6
T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaanS1 S2Tutustutaan kirkon juutalaiskristillisiin juuriin.

Perehdytään kristillisen kirkon historiaan Suomessa.

Tutustutaan oppilaiden omiin uskonnollisiin kulttuureihin ja historiaan.

Tarkastellaan Euroopan uskonnollista karttaa.

L1 L2
T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan EuroopassaS2S3Pohditaan uskontojen vaikutusta Suomessa ja Euroopassa.L2
T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissaS1-S3Keskustellaan, miten käyttäydytään kirkossa ja uskonnollisissa tilaisuuksissa.

Pohditaan muiden ja oman pyhän kunnioittamista.

Keskustellaan suvaitsevuuden merkityksestä monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

L2 L5L6
T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiinS1-S3Syvennetään tietoa rakkauden laista, armeliaisuudesta ja pahuuden ongelmasta.L7
T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmastaS2 S3Perehdytään YK:n ihmisoikeusjulistukseen.

Keskustellaan suhtautumisesta lapsiin eri kulttuureissa ja eri aikakausina.

Keskustellaan, miten YK:n lastenoikeudet toteutuvat oppilaiden omassa elämässä heidän omien kokemustensa perusteella.

L2
T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmastaS2S3Pohditaan eri tilanteiden arvioimista, valintojen tekemistä ja niiden seurauksia.

Keskustellaan, miten ihmisten valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen ja kestävään kehitykseen.

L1 L3 L6
T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiäänS1-S3Keskustellaan tunteista ja arvoista, oikeasta ja väärästä sekä hyvästä elämästä.

Harjoitellaan omien näkemysten perustelemista.

Tutustutaan eettisiin ja moraalisiin esimerkkeihin Raamatun ja kirkon opetuksen kautta.

Pohditaan kuinka ajatuksia ja tunteita kehitetään ja mitkä asiat voivat vaikuttaa kehitykseen kielteisesti ja mitkä myönteisesti.

L1 L4 L6L7
T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämäänS3Harjoitellaan ja vahvistetaan myönteistä maailmakatsomuksen muodostamista sekä itsetuntoa ja luottamusta elämään.L1

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

T1 ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaitoOppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä sisältöjä.

T2 ohjata oppilas tutustumaan opiskeltavan uskonnon rituaaleihin ja tapoihin ja pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Uskontoa koskevan tiedon hallitseminen, uskonnon monilukutaitoOppilas osaa kertoa esimerkkien avulla opiskeltavan uskonnon keskeisistä rituaaleista, tavoista ja pyhistä paikoista sekä kuvata niiden merkitystä.

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Uskonnon kielen ja symbolien analysointiOppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta

T4 ohjata oppilas etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa tietoa erilaisista lähteistä

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Oppimaan oppimisen taidot uskonnon opiskelussaOppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja objektiivisuutta.

T5 opastaa oppilasta perehtymään Suomen ja Euroopan uskonnollisiin ja katsomuksellisiin juuriin ja nykytilaan

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tietoOppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa ja osaa antaa niistä esimerkkejä. Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen uskonnollisuuden juuria pääpiirteissään.

T6 ohjata oppilas tutustumaan juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin ja niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Uskontoa ja kulttuuria koskeva tietoOppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet.

T7 kannustaa oppilasta kunnioittamaan omaa ja toisen pyhää sekä käyttäytymään asianmukaisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Uskonnon monilukutaitoOppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja paikoissa.

T8 ohjata oppilas perehtymään opiskeltavan uskonnon eettisiin opetuksiin sekä eri uskontoja yhdistäviin eettisiin periaatteisiin

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Etiikkaa koskeva tietoOppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan uskonnon eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä eettisiä periaatteita.

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
IhmisoikeusetiikkaOppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuksista.

T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Eettinen pohdintaOppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa opiskelemansa uskonnon eettisiä periaatteita omassa pohdinnassaan.

T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidotOppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella toisia ja ilmaista itseään.

T12 auttaa ja tukea oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään

Arvioinnin kohdeArvion ”hyvä” / arvosanan 8 osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.