Islam 1-2

Vuosiluokka 1

Tavoitteet

1. luokka

Keskeinen

sisältö

KuvausLaaja-alainenosaaminen
T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaaS1-

S3

Tutustutaan islamiin oman perheen kautta.

 

 

L2

L4

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihinS1Tutustutaan profeetta Muhammedin elämään.

Tutustutaan käsitteeseen usko.

Tutustutaan muslimin uskonnollisiin velvollisuuksiin, peruspilareihin.

Tutustutaan islamin opin keskeisiin perusteisiin: Jumalan ykseys, profeetat, Koraani pyhänä kirjana, usko näkymättömään.

Tutustutaan islamilaisen yhteisön, umman käsitteeseen.

Tutustutaan islamin monimuotoisuuteen.

L1
T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihinS1Pohditaan oman perheen tapakulttuuria.

Tutustutaan islamilaisiin juhliin eid al-fitr ja eid al-adha.

Tutustutaan muslimin elämänkaareen liittyviin perinteisiin.

 

L2

L7

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäristön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiinS2Tutustutaan kouluyhteisössä vaikuttaviin uskontoihin.L2

L3

L7

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaanS1

S3

Keskustellaan esimerkiksi Koraanin pohjalta tunteista ja niiden herättämistä ajatuksista.L2

L6

L7

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksiaS1-

S3

Pohditaan erilaisuuteen suhtautumista.

 

Pohditaan lasten oikeuksia.

Harjoitellaan toisen ihmisen asemaan eläytymistä.

L2

L6

L7

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnostaS3Tutustutaan muslimilapsen oikeuksiin ja velvollisuuksiin perheessä.

 

L3

L7

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistäS1

S3

Keskustellaan tunteista sekä oikeasta ja väärästä.L1

L5

L6, L7

Vuosiluokka 2

Tavoitteet

2. luokka

Keskeinen

sisältö

KuvausLaaja-alainen

osaaminen

T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihinS1Tutustutaan joihinkin lyhyisiin Koraanin suuriin ja niiden merkityksiin.

Harjoitellaan Koraanin käyttöä.

Tutustutaan profeetta Muhammedin perimätietoon, sunnaan.

Tutustutaan islamin muihin pyhiin kirjoihin; Sahifa, Tawra, Zabur ja Injil.

Tutustutaan profeettakertomuksiin (esim. Adamin, Nuhin, Ibrahimin ja Ismailin tarinoihin).

L1
T3 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon vuodenkiertoon, juhliin ja tapoihinS1Perehdytään ja tutustutaan rukoukseen.

Syvennetään tietoa muslimin uskonnollisista velvollisuuksista, peruspilareista islamilaisen vuodenkierron näkökulmasta.

Tutustutaan islamilaiseen kalenteriin.

Tutustutaan moskeijaan pyhänä rakennuksena.

L2

L7

T4 kannustaa oppilasta tutustumaan luokan, koulun ja lähiympäris-tön uskontojen ja katsomusten tapoihin ja juhlaperinteisiinS2Tutustutaan lähiympäristön uskontoihin, niiden pyhiin rakennuksiin ja juhliin.

Tutustutaan uskonnottomaan tapakulttuuriin.

L2

L3

L7

T5 rohkaista oppilasta tunnistamaan ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tunteitaanS1

S3

Keskustellaan esimerkiksi Koraanin ja hadithien pohjalta tunteista ja niiden herättämistä ajatuksista.L2

L6

L7

T6 ohjata oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksiaS1-

S3

Tutustutaan YK:n lasten oikeuksien sopimukseen ja sen merkitykseen oppilaan elämässä.

Harjoitellaan toisen ihmisen asemaan eläytymistä.

 

L2

L6

L7

T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnostaS3Tutustutaan hyvän elämän perusteisiin islamissa.

Käsitellään elämän kunnioittamiseen liittyviä teemoja: esim. ihmisarvoa ja erilaisuuden hyväksymistä, ihmisen vastuuta luonnosta ja ympäristöstä.

 

L3

L7

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistäS1

S3

Keskustellaan tunteista sekä oikeasta ja väärästä.L1

L5

L6

L7