Musiikki 3-6

Vuosiluokka 3

Vuosiluokan 3 tavoitteet

Laulaminen ja äänenkäyttö (T2, L2): jatketaan terveeseen äänenkäyttöön ohjaamista monipuolista ohjelmistoa harjoitellen. Aletaan lisäksi perehtyä mikrofonin käyttöön

Soittaminen (T1, T2, T5, T6, T8, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7): soitetaan monipuolista ohjelmistoa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla. Opiskellaan soittotekniikoita sekä sovitetaan omaa osuutta yhteissoittoon. Aloitetaan bändisoittimilla soittaminen.

Sävellyttäminen (T5, L1, L2, L5, L6): improvisointi osana musiikillista toimintaa sekä ryhmässä tehtävä pienten sävellytysten tuottaminen.

Musiikkiteknologia ja TVT (T5, L1,L2, L5, L6): pelillisten sovellusten käyttö sekä musiikillinen keksintä ajanmukaisia TVT-sovelluksia käyttäen.

Kuunteleminen (T4, T6, L2): esitykset ja konsertit. Tutustutaan sinfoniaorkesterin sointiin sekä sinfoniaorkesterin soittimiin. Kuunteluohjelmistossa monipuolista musiikkia eri tyylilajeista. Kuulonhuollon perusteet.

Musiikkiliikunta (T3, L1, L2): kehorytmiikka, liikeimprovisaatio, kehollinen keksintä

4. luokalle siirryttäessä oppilaan tulisi pystyä soittamaan sekä laulamaan kappaleita yhdessä musisoiden ja toisia kuunnellen.

Vuosiluokan 3 keskeiset sisällöt

S1 Miten musiikissa toimitaan

S2 Mistä musiikki muodostuu

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S4 Ohjelmisto

Vuosiluokka 4

Vuosiluokan 4 tavoitteet

Laulaminen ja äänenkäyttö (T2, L2): jatketaan terveeseen äänenkäyttöön ohjaamista monipuolista ohjelmistoa harjoitellen. Jatketaan mikrofonin käytön harjoittelua laulamisessa.

Soittaminen (T1, T2, T5, T6, T8, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7): soitetaan monipuolista ohjelmistoa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla. Opiskellaan soittotekniikoita sekä sovitetaan omaa osuutta yhteissoittoon. Syvennetään bändisoittimilla soittamista.

Sävellyttäminen (T5, L1, L2, L5, L6): improvisointi osana musiikillista toimintaa sekä pienryhmässä tehtävä sävellytysten tuottaminen.

Musiikkiteknologia ja TVT (T5, L1,L2, L5, L6): pelillisten sovellusten käyttö sekä musiikillinen keksintä ajanmukaisia TVT-sovelluksia käyttäen.

Kuunteleminen (T4, T6, L2): esitykset ja konsertit. Kerrataan sinfoniaorkesterin soittimet ja soitinryhmät. Kuunteluohjelmistossa monipuolista musiikkia eri tyylilajeista. Kuulonhuolto.

Musiikkiliikunta (T3, L1, L2): kehorytmiikka, liikeimprovisaatio, kehollinen keksintä

5. luokalle siirryttäessä oppilaan tulisi pystyä soittamaan sekä laulamaan kappaleita yhdessä musisoiden ja toisia kuunnellen. Oppilas on harjoitellut yhteissoiton perusteita.

Oppilas osaa kaksi rumpukomppia: pumba- ja timon-kompit. Oppilas osaa lukea kielisoitinten sointukaaviota. Oppilas osaa soittaa kaksiäänisiä laatta- ja kosketinsoitinsointuja. Oppilas osaa mikrofonilaulun perusteet. Oppilas osaa helppoja kehorytmejä sekä ilmaisee itseään musiikkiliikunnan keinoin.

Vuosiluokan 4 keskeiset sisällöt

S1 Miten musiikissa toimitaan

S2 Mistä musiikki muodostuu

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S4 Ohjelmisto

Vuosiluokka 5

Vuosiluokan 5 tavoitteet

Laulaminen ja äänenkäyttö (T2, L2): vahvistetaan oppilaan luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista monipuolisesti erilaisessa musiikillisessa toiminnassa. Kehitetään mikrofonitekniikkaa, esim. beat boxing . Monipuolistetaan ohjelmistoa edelleen ikäkausi huomioon ottaen.

Soittaminen (T1, T2, T5, T6, T8, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7): soitetaan monipuolista ohjelmistoa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla. Opiskellaan soittotekniikoita sekä sovitetaan omaa osuutta yhteissoittoon. Syvennetään bändisoittoa ja opiskellaan sointusäestyksen alkeita kitaralla.

Sävellyttäminen (T5, L1, L2, L5, L6): Musiikillisen kokonaisuuden keksiminen.

Musiikkiteknologia ja TVT (T5, L1,L2, L5, L6): pelillisten sovellusten käyttö sekä musiikillinen keksintä ajanmukaisia TVT-sovelluksia käyttäen.

Kuunteleminen (T4, T6, L2): esitykset ja konsertit. Musiikin ja musiikkitekstien kriittinen kuuntelu. Kuulonhuolto.

Musiikkiliikunta (T3, L1, L2): kehorytmiikka ja musiikkityylien mukaisia tansseja.

6. luokalle siirryttäessä oppilaan tulisi pystyä entistä vastuullisemmin ymmärtämään oma roolinsa kaikessa musiikillisessa toiminnassa.

Oppilas osaa kolme rumpukomppia: pumba-, timon- ja neloskompit. Oppilas osaa lukea kielisoitinten sointukaaviota. Oppilas osaa soittaa monipuolisesti kaksiäänisiä laatta- ja kosketinsoitinsointuja. Oppilas ilmaisee itseään rohkeasti laulaessaan. Oppilas osaa kehorytmejä sekä ilmaisee itseään musiikkiliikunnan keinoin.

Vuosiluokan 5 keskeiset sisällöt

S1 Miten musiikissa toimitaan

S2 Mistä musiikki muodostuu

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S4 Ohjelmisto

Vuosiluokka 6

Vuosiluokan 6 tavoitteet 

Laulaminen ja äänenkäyttö (T2, L2): vahvistetaan oppilaan luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista monipuolisesti erilaisessa musiikillisessa toiminnassa. Monipuolistetaan ohjelmistoa edelleen ikäkausi huomioon ottaen. Huomioidaan ikäkauden tuomat haasteet.

Soittaminen (T1, T2, T5, T6, T8, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7): soitetaan monipuolista ohjelmistoa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla. Opiskellaan soittotekniikoita sekä sovitetaan omaa osuutta yhteissoittoon. Syvennetään bändisoittoa sekä sointusäestyksen alkeita kitaralla.

Sävellyttäminen (T5, L1, L2, L5, L6), musiikkiteknologia ja TVT (T5, L1,L2, L5, L6): musiikillisen kokonaisuuden keksiminen ja taltiointi ajanmukaisia TVT-sovelluksia käyttäen.

Kuunteleminen (T4, T6, L2): esitykset ja konsertit. Musiikin ja musiikkitekstien analyyttinen ja kriittinen kuuntelu. Kuulonhuolto.

Musiikkiliikunta (T3, L1, L2): kehorytmiikka ja musiikkityylien mukaisia tansseja.

Yläkouluun siirryttäessä oppilaan tulee pystyä toimimaan vastuullisena yksilönä sekä musiikillisen ryhmän aktiivisena jäsenenä. Oppilas on tottunut laulamaan, soittamaan ja olemaan osa musiikillista toimintaa yhdessä toisten kanssa.  

Oppilas osaa keho- ja rytmisoitinrytmejä ja osallistuu musisointiin niitä käyttäen. Oppilas ymmärtää ja osaa käyttää musiikillisia merkintätapoja ja symboleja. Oppilas tuntee kielisoittimien sointukaavioita ja soveltaa niitä soittaessaan. Oppilas osaa soittaa kaksi- ja kolmeäänisiä sointuja laatoilla sekä kosketinsoittimilla. Oppilas osaa harjoitellut rumpukompit: pumba-, timon-, nelos-, yksinkertainen reggae- ja peruskomppi. Oppilas osaa käyttää musiikkiteknologiaa omaan luovaan tuottamiseen. Oppilas osaa kuunnella musiikkia keskittyneesti ja kriittisesti.

Vuosiluokan 6 keskeiset sisällöt

S1 Miten musiikissa toimitaan

S2 Mistä musiikki muodostuu

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

S4 Ohjelmisto