Kuvataide 1-2

Vuosiluokka 1

Vuosiluokan 1 tavoitteet

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuotteita lähiympäristössään

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja eri kulttuurien tarkastelun pohjalta

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja

Vuosiluokan 1 keskeiset sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

 • perusmuodoista kolmiulotteisuuteen
 • erilaisten tilojen rakentelua erilaisista materiaaleista
 • kuvapinnan täyttäminen
 • elävän viivan tuottaminen
 • sommittelutaidon perusteisiin tutustuminen
 • rytmin ja sidotun rytmin havaitseminen
 • oppilaan oman väri-ilmaisun tukeminen, kehittäminen ja rikastuttaminen
 • väri-ilmaisua ja leikittelyä erilaisin välinein ja materiaalein -värikokeiluja -väriympyrään tutustumista -kuvan ja sanan yhdistämistä

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

 • muodon ja materiaalin havainnointia eri aistein
 • erilaisten pintarakenteiden ja muotojen tuottaminen monipuolisten materiaalien avulla
 • luonnon- ja lähiympäristön tutkiminen ja sen esteettisyyden arvioiminen
 • luonto kuvallisen ilmaisun innoittajana ja ympäristötaide käsitteenä
 • tutustuminen arkkitehtuurin käsitteeseen -tutustuminen muotoilun kieleen
 • kokemukset ja elämykset erilaisissa rakennetuissa tiloissa
 • erilaisiin tilan kuvaamiseen keinoihin tutustumista -todellisuuden ja mielikuvien havainnointia taidekuvista
 • median ja kuvaviestinnän tulkinnan harjoittelua
 • rakennuskulttuuri osana kuvataidetta
 • henkilökohtainen vastuu ympäristöstä
 • esteettisyyden näkeminen ja tuottaminen omassa lähiympäristössä
 • ekologisuuden ja ympäristöystävällisyyden huomioiminen materiaalivalinnoissa
 • kierrätysmateriaalin käyttö kuvataiteessa

S3 Taiteen maailmat

 • taidekuvien esilläolo lähiympäristössä
 • taidenäyttelykäyntejä mahdollisuuksien mukaan
 • alustavaa tutustumista taiteen tyylisuuntiin ja keskeisiin taiteilijoihin
 • taiteen käsitteisiin ja kieleen tutustumista
 • taiteesta ja taidekuvista keskustelemista ja omien mielipiteiden kertomista

Vuosiluokka 2

Vuosiluokan 2 tavoitteet

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa ja muiden kuvissa

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

Vuosiluokan 2 keskeiset sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

 • perusmuodoista kolmiulotteisuuteen
 • erilaisten tilojen rakentelua erilaisista materiaaleista
 • kuvapinnan täyttäminen -elävän viivan tuottaminen
 • sommittelutaidon perusteisiin tutustuminen
 • rytmin ja sidotun rytmin havaitseminen
 • oppilaan oman väri-ilmaisun tukeminen, kehittäminen ja rikastuttaminen
 • väri-ilmaisua ja leikittelyä erilaisin välinein ja materiaalein
 • värikokeiluja -väriympyrään tutustumista
 • kuvan ja sanan yhdistämistä

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

 • todellisuuden ja mielikuvien havainnointia taidekuvista
 • median ja kuvaviestinnän tulkinnan harjoittelua
 • muodon ja materiaalin havainnointia eri aistein
 • erilaisten pintarakenteiden ja muotojen tuottaminen monipuolisten materiaalien avulla
 • luonnon- ja lähiympäristön tutkiminen ja sen esteettisyyden arvioiminen
 • luonto kuvallisen ilmaisun innoittajana ja ympäristötaide-käsitteen avaamista
 • tutustuminen arkkitehtuuriin -tutustuminen muotoiluun
 • kokemukset ja elämykset erilaisissa rakennetuissa tiloissa
 • erilaisiin tilan kuvaamiseen keinoihin tutustumista
 • todellisuuden ja mielikuvien havainnointia taidekuvista
 • median ja kuvaviestinnän tulkinnan harjoittelua
 • rakennuskulttuuri osana kuvataidetta
 • henkilökohtainen vastuu ympäristöstä
 • esteettisyyden näkeminen ja tuottaminen omassa lähiympäristössä
 • ekologisuuden ja ympäristöystävällisyyden huomioiminen materiaalivalinnoissa
 • kierrätysmateriaalin käyttö kuvataiteessa

S3 Taiteen maailmat

 • taidekuvien esilläolo lähiympäristössä
 • taidenäyttelykäyntejä mahdollisuuksien mukaan
 • alustavaa tutustumista tyylisuuntiin ja keskeisiin taiteilijoihin
 • taiteen käsitteisiin ja kieleen tutustumista
 • taiteesta ja taidekuvista keskustelemista ja omien mielipiteiden kertomista