Elämänkatsomustieto 7-9

Vuosiluokka 7

Keskeiset sisältöalueet

S1 Katsomus ja kulttuuri

Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.

Opetuksessa käydään läpi sekä tunnetuimpia maailmanuskontoja että sekulaarihumanismin arvoja. Tunneilla pyritään myös avaamaan eri kulttuureihin ja omaan identiteettiin liittyviä elämänkatsomuksen, maailmankatsomuksen ja maailmankuvan käsitteitä. Opetuksessa painotetaan myös sekä oman kulttuurin että muiden kulttuurien ymmärtämisen tärkeyttä. Tunneilla hyödynnetään myös oppilaiden ipadeja tiedonhaussa. Opetuksessa voidaan myös tehdä yhteistyötä sekä islamin että uskonnon opetusryhmien kanssa.

S2 Etiikan perusteita

Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

Eri kulttuureihin tutustuessa reflektoidaan myös kulttuurista riippumattomia arvoja ja eettisiä periaatteita, kuten lähimmäisenrakkautta. Tunneilla myös sivutaan uskonnottomien ja eri uskontoihin kuuluvien yhteisiä ajattelutapoja ja eroja. Tunneilla hyödynnetään myös oppilaiden ipadeja tiedonhaussa. Opetuksessa voidaan myös tehdä yhteistyötä sekä islamin että uskonnon opetusryhmien kanssa.

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Eri kulttuureihin, uskontoihin ja uskonnottomien ajatteluperinteiden tutustuessa pyrkimyksenä on etsiä oppilaiden kanssa yhteisiä yleisinhimillisiä arvoja, ihanteita ja periaatteita. Tiettyjen uskontojen kulttuurien ja uskontojen luontosuhteita saatetaan sivuta. Tunneilla hyödynnetään myös oppilaiden ipadeja tiedonhaussa. Opetuksessa voidaan myös tehdä yhteistyötä sekä islamin että uskonnon opetusryhmien kanssa.

Vuosiluokka 8

Keskeiset sisältöalueet

S1 Katsomus ja kulttuuri

Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.

Opetuksessa pohditaan oppilaiden kanssa kulttuurin vaikutusta ihmisen arvoihin ja toimintaan. Esimerkkeinä voidaan käyttää oppilaita askarruttavia monikulttuurisen asuinympäristön herättämiä kysymyksiä. Tunneilla hyödynnetään myös oppilaiden ipadeja tiedonhaussa. Opetuksessa voidaan myös tehdä yhteistyötä sekä islamin että uskonnon opetusryhmien kanssa.

S2 Etiikan perusteita

Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

Oppitunneilla käsitellään etiikan avainkäsitteitä ja teorioita sekä yhteiskuntaan liittyviä eettisiä ongelmia, kuten kuolemantuomiota, ihmisen elämänkaareen liittyviä eettisiä ongelmia, kuten aborttia, luontoon liittyviä eettisiä ongelmia, kuten eläinten oikeuksia ja kulttuureiden kohtaamiseen liittyviä eettisiä ongelmia, kuten rasismia. Tavoitteena on kannustaa oppilasta omaan, muita huomioivaan ajatteluun. Tunneilla hyödynnetään myös oppilaiden ipadeja tiedonhaussa. Opetuksessa voidaan myös tehdä yhteistyötä sekä islamin että uskonnon opetusryhmien kanssa.

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi. Opetuksessa huomioidaan ihmisoikeuksien eettisiä edellytyksiä ja pohditaan luonnon arvoa eettisestä näkökulmasta sekä yhteiskunnallisia eettisiä ongelmia, kuten kuolemanrangaistusta. Oppilaiden omille kokemuksille omasta asuinympäristössään annetaan paljon painoarvoa. Tunneilla hyödynnetään myös oppilaiden ipadeja tiedonhaussa. Opetuksessa voidaan myös tehdä yhteistyötä sekä islamin että uskonnon opetusryhmien kanssa.

Vuosiluokka 9

Keskeiset sisältöalueet

S1 Katsomus ja kulttuuri

Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.

Opetuksessa pohditaan ihmisarvoa kulttuurista riippumattomana kaikille yhteisenä arvona. Tunneilla myös sivutaan kulttuurin vaikutusta luontosuhteiden muokkaajana. Tunneilla hyödynnetään myös oppilaiden ipadeja tiedonhaussa. Opetuksessa voidaan myös tehdä yhteistyötä sekä islamin että uskonnon opetusryhmien kanssa.

S2 Etiikan perusteita

Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

Oppilaiden kanssa käsitellään ihmisten yhdenvertaisuutta ja luonnon arvoa itseisarvona. Yhteiskuntaa ja luontoa tarkastellaan eettisestä näkökulmasta. Myös oman asuinalueen luontoon ja väestöön voidaan opetuksessa mahdollisesti tutustua. Tunneilla hyödynnetään myös oppilaiden ipadeja tiedonhaussa. Opetuksessa voidaan myös tehdä yhteistyötä sekä islamin että uskonnon opetusryhmien kanssa.

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ihmisoikeusongelmia, luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuuteen liittyviä haasteita. Tunneilla hyödynnetään myös oppilaiden ipadeja tiedonhaussa. Opetuksessa voidaan myös tehdä yhteistyötä sekä islamin että uskonnon opetusryhmien kanssa.

Vuosiluokan  tavoitteet

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään Unescon maailmanperintöohjelmaan

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia, niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä

Arvioinnin kohdeHyvä /arvosanan kahdeksan osaaminen
Käsitteiden hallinta ja soveltaminenOppilas osaa käyttää katsomuksellisia käsitteitä ja tunnistaa niiden välisiä suhteita.

 T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään Unescon maailmanperintöohjelmaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä /arvosanan kahdeksan osaaminen
Kulttuurien ja katsomusten tunteminenOppilas osaa hankkia tietoa erilaisista kulttuureista ja katsomuksista. Oppilas osaa kertoa Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohdista ja nimetä joitain maailmanperintökohteita.

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia, niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä /arvosanan kahdeksan osaaminen
Erilaisten katsomusten tunteminen ja vertailuOppilas osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja, erityisesti seemiläisen monoteismin ja sekulaarin humanismin historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia vaiheita. Oppilas osaa kertoa, miten katsomuksia voi tarkastella tutkivasti ja tieteellisesti

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä /arvosanan kahdeksan osaaminen
Uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin tunteminenOppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin pääpiirteistä.

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä /arvosanan kahdeksan osaaminen
Katsomusvapauden merkityksen hahmottaminenOppilas osaa antaa esimerkkejä katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja joistakin katsomusvapauden turvaamisen mekanismeista sekä niiden puutteista erilaisissa tilanteissa.

6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä /arvosanan kahdeksan osaaminen
Katsomuksellisten valintojen perusteiden tarkasteluOppilas osaa kuvata erilaisten ihmisten katsomuksellisten valintojen taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä /arvosanan kahdeksan osaaminen
Monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden hahmottaminenOppilas osaa kuvata monimuotoisuutta ja antaa esimerkkejä ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä /arvosanan kahdeksan osaaminen
Eettisen ajattelun taidotOppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä sekä tulkita ja soveltaa sitä

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeHyvä /arvosanan kahdeksan osaaminen
Eettisen ajattelun taidotOppilas osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet ja perustella ihmisoikeuksien merkitystä.