Kemia 7-9

Kemian aihealueet vuosiluokittain Turun normaalikoulussa

7. LUOKKA

  • Aineiden tutkiminen ja mallintaminen
  • Aine ja reaktio

8. LUOKKA

  • Jaksollinen järjestelmä ja sidokset
  • Hapot, emäkset ja ympäristö
  • Metallien kemiaa

9. LUOKKA

  • Hiili ja orgaaninen kemia
  • Orgaanisen kemian sovelluksia

Turun normaalikoulun arviointikriteerit vuosiluokittain

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit (OPH 31.12.2020)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH)