Musiikki 1-2

Vuosiluokka 1

Vuosiluokan 1 tavoitteet

Laulaminen ja äänenkäyttö (T1, T2, L2, L4, L7):  ohjataan terveeseen äänenkäyttöön lorujen, laululeikkien ja laulamisen kautta. Käytetään monipuolista lauluohjelmistoa harjoitellen yhdessä laulamista.

Soittaminen (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, L1, L2, L4, L5, L6, L7 ): soitetaan monipuolista ohjelmistoa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla. Opiskellaan soittotekniikoita sekä sovitetaan omaa osuutta yhteissoittoon.

Sävellyttäminen (T4, L5, L6): oppilaiden omat musiikilliset ideat ja improvisointi (musiikillinen leikittely) osana musiikillista toimintaa.

Musiikkiteknologia ja TVT (T4, L5, L6): tutustuminen pelillisiin sovelluksiin myös sävellyttämisen ja improvisoinnin tukena.

Kuunteleminen (T3, T5, L1, L2, L4): Ympäroivään äänimaailmaan tutustuminen, musiikkisadut, esitykset ja konsertit. Toiminnallinen, elämyksellinen ja monipuolinen kuunteleminen.

Musiikkiliikunta (T3, T5, L1, L4): laululeikit, kehorytmiikka, tanssit ja liikeimprovisaatio osana kehollista ilmaisua.

2. luokalle siirryttäessä oppilaan tulisi pystyä toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä.

Vuosiluokan 1 keskeiset sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan
S2 Mistä musiikki muodostuu
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto
 

Vuosiluokka 2

Vuosiluokan 2 tavoitteet

Laulaminen ja äänenkäyttö (T1, T2, L2, L4, L7):  ohjataan terveeseen äänenkäyttöön lorujen, laululeikkien ja laulamisen kautta. Käytetään monipuolista lauluohjelmistoa harjoitellen yhdessä laulamista.

Soittaminen (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, L1, L2, L4, L5, L6, L7 ): soitetaan monipuolista ohjelmistoa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimilla. Opiskellaan soittotekniikoita, toisten kuuntelemista sekä sovitetaan omaa osuutta yhteissoittoon.

Sävellyttäminen (T4, L5, L6): oppilaiden omat musiikilliset ideat ja improvisointi (musiikillinen leikittely) osana musiikillista toimintaa. Pienten sävellytysten tuottaminen.

Musiikkiteknologia ja TVT (T4, L5, L6): tutustuminen pelillisiin sovelluksiin myös sävellyttämisen ja improvisoinnin tukena.

Kuunteleminen (T3, T5, L1, L2, L4): Ympäroivään äänimaailmaan tutustuminen ja sen hahmottaminen; musiikkisadut, esitykset ja konsertit. Toiminnallinen, elämyksellinen ja monipuolinen kuunteleminen.

Musiikkiliikunta (T3, T5, L1, L4): laululeikit, kehorytmiikka, tanssit ja liikeimprovisaatio osana kehollista ilmaisua.

3. luokalle siirryttäessä oppilaan tulisi pystyä toimimaan aktiivisena musiikillisen ryhmän jäsenenä.

Vuosiluokan 2 keskeiset sisältöalueet

S1 Miten musiikissa toimitaan
S2 Mistä musiikki muodostuu
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto